KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Przypominamy o letnich ograniczeniach ruchu w ostatni weekend wakacji.

Ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 12 ton obowiązują w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 22:00 oraz w dzień poprzedzający dni wolne od pracy w godzinach od 18:00 do 22:00. Ponadto w okresie letnim obowiązują dodatkowe zakazy – od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia.

Jeśli jednak 1 września przypada w piątek, sobotę lub niedzielę, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r., za początek zajęć dydaktycznych uznaje się najbliższy poniedziałek po 1 września.

W związku z powyższym letnie ograniczenia w ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) będą obowiązywały:

 1 września 2017 roku w piątek od godz. 18:00 do 22:00,

 2 września 2017 roku w sobotę od godz. 8:00 do 14:00,

3 września 2017 roku w niedzielę od godz. 8:00 do 22:00.

Ograniczenia te nie mają zastosowania dla:

 1. pojazdów używanych (dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku):
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 • dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 • do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 • do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • w transporcie kombinowanym,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
 1. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 2. pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu