Wkrótce kierowca nie będzie musiał mieć prawa jazdy przy sobie. Prezydent podpisał zmiany w prawie

Wkrótce kierowca nie będzie musiał mieć prawa jazdy przy sobie. Prezydent podpisał zmiany w prawie

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zmieniającą Prawo o ruchu drogowym i kilka innych ustaw. Wśród najważniejszych zmian w przepisach jest zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy.

Po wejściu w życie nowych zasad, podczas kontroli policjanci sprawdzą, czy osoba kierująca ma uprawnienia do prowadzenia w Centralnej Ewidencji Kierowców. Inna opcja to zapisanie elektronicznej wersji prawa jazdy w telefonie, co umożliwi aplikacja mObywatel.

Oprócz zniesienia dla kierowców obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy i okazywania go na żądanie uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego, nowelizacja umożliwia rejestrację pojazdu (także czasową) w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Wprowadza też możliwość czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Innym udogodnieniem będzie też możliwość rejestracji nowego samochodu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Nowe przepisy pozwolą ponadto zachować dotychczasowy numer rejestracyjny przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany w Polsce. A to uchroni właściciela przed wydatkiem, na nowe tablice, jakie ponosił do tej pory.

Prawo jazdy przy sobie jeszcze przez 3 miesiące

Zasadniczo zmiany w przepisach wejdą 3 miesiące po dniu ogłoszenia, ale część z nich będzie miała dłuższy okres wdrożenia. Np. możliwość upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy.

Jak czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta RP, znowelizowana ustawa określa także:

1. zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej,

3. przesłanki odmowy rejestracji pojazdu,

4. strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu,

5. miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem,

6. obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.

Fot. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty