KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Protest inspektorów ITD, który rozpoczął się w poniedziałek wywołał wielkie poruszenie w branży. W internecie roi się od komentarzy, przeważnie nieprzychylnych dla akcji Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. Głos zabrało także Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz organizacje branżowe.

Od kilku dni „krokodyle”, jak nazywają inspektorów kierowcy, kontrolują w ramach akcji protestacyjnej tylko pojazdy na polskich numerach rejestracyjnych. Inspekcje w ramach protestu nie są też prowadzone na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jak zapowiedział szef ZZITD, kontrole będą trwały dłużej niż do tej pory, ponieważ inspektorzy nie będą wykorzystywać np. urządzeń czy sprzętu do sczytywania tachografów, tylko będą wykonywali to ręcznie.

Na reakcje kierowców nie trzeba było czekać długo. Pod informacją o proteście facebookowym profilu Trans.info pojawiły się dziesiątki komentarzy, .

Powinni w ogóle nie kontrolować i wtedy nie było by wpływów do kasy państwa. Chyba bardziej by tym zdenerwowali rząd. A tak tylko pod górkę robią swoim…” – komentuje jeden z internautów.

„Super …. nie ma to jak patriotyzm w Niemczech kontroluje się w 90 % obcokrajowców przeważnie Polaków, a w Polsce…. też … brawo panowie” – dodaje kolejny.

I znowu nam pod górkę, nie dość że inne państwa cisną nasz transport to i nasi nas będą dobijać. Powinni wszystkie kontrolować tylko nie nasze :)” – podpowiada jeszcze inny użytkownik.

Nie brak też dużo ostrzejszych w tonie wpisów, w których kierowcy nie zostawiają suchej nitki na inspektorach ITD i ich akcji protestacyjnej.

Protest Inspektorów ITD budzi dezaprobatę

Na protest zareagowało także Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Drogowego w Polsce, które wystosowało apel do inspektorów o niestosowanie form protestu utrudniających polskim przewoźnikom i kierowcom wykonywanie ich codziennej pracy.

Rezygnacja z kontroli pojazdów zagranicznych poruszających się po Polsce, a w zamian wzmożenie kontroli rodzimego transportu, jest działaniem niezrozumiałym i budzącym sprzeciw ZMPD” – czytamy w apelu zamieszczonym na stronie ZMPD.

Zrzeszenie przypomina też, że kiedy rozgorzała dyskusja o likwidacji ITD i przekazaniu jej kompetencji Policji, przewoźnicy stanęli murem za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy.

„Protest polegający na drobiazgowej kontroli wyłącznie polskich ciężarówek oceniamy jako cios wymierzony w zasady naszej dotychczasowej dobrej współpracy. Polscy przewoźnicy drogowi nie są winni kłopotów, które przeżywają inspektorzy transportu drogowego, a więc nie należy ich za nie karać” – podkreśla ZMPD i zaznacza, że działania podejmowane w ramach protestu przeciwko środowisku przewoźników są chybione.

Przecież to właśnie kontrole zagranicznych przewoźników były w ostatnim okresie głównym powodem uznania przewoźników dla ITD. To one służyły coraz lepiej polskiemu transportowi atakowanemu przez konkurentów z zachodu i wschodu. (…) Jaki sens mają działania protestacyjne wymierzone w sprzymierzeńców zamiast w przeciwników? Nie rozumiemy takich działań i wyrażamy wobec nich stanowczą dezaprobatę. Wyrażamy szczerą troskę o dobre warunki pracy inspektorów oraz skuteczność Inspekcji Transportu Drogowego i zachęcamy do dalszej współpracy zamiast konfrontacji” – apeluje ZMPD.

Projekt ustawy o ITD czeka na decyzję rządu

Głos w sprawie protestu zabrało także Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które przypomina, że przygotowało projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego przewidujący m. in. przekształcenie ITD w umundurowaną formację.

Resort poinformował w komunikacie przekazanym PAP, że projekt ustawy ma też na celu kuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie permanentnych kontroli drogowych, także w nocy, w niedziele i w święta.

W projekcie jest też zapis, który pozbawia ITD prawa do kontroli kierujących samochodami osobowymi przy pomocy urządzeń rejestrujących, czym obecnie zajmuje się ustawowo Policja.

„Projektowane zmiany są zgodne z oczekiwaniami środowiska inspektorów i wychodzą naprzeciw zgłaszanym przez nich postulatom” – zaznacza ministerstwo.

Na razie w zespole do spraw programowania prac rządu, nie zapadła decyzja co do dalszego procedowania projektu ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego.

Foto: ZZITD

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu