Przedłużone ciężarówki w całej Unii? Bruksela bada czy to będzie “eko”
Fot. Flickr/WeissenbachPR CC BY-SA 2.0

Przedłużone ciężarówki w całej Unii? Bruksela bada czy to będzie “eko”

Komisja Europejska rewiduje dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych. Bada m.in. możliwość wprowadzenia przedłużonych ciężarówek w całej Wspólnocie. Prace są na etapie konsultacji publicznych.

Komisja Europejska rewiduje dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych. Bada m.in. możliwość wprowadzenia przedłużonych ciężarówek w całej Wspólnocie. Prace są na etapie konsultacji publicznych.

Przedłużone ciężarówki w całej Unii? Bruksela bada czy to będzie “eko”
Fot. Flickr/WeissenbachPR CC BY-SA 2.0

Komisja Europejska pracuje nad rewizją dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich. Komisja chce ustalić, czy obecne przepisy są wystarczające do zapewnienia swobodnego przepływu towarów, redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rewizja dyrektywy ma pomóc w przyspieszeniu wdrażania technologii bezemisyjnych w transporcie dalekobieżnym, a tym samym przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego. 

Do 19 lipca trwają konsultacje publiczne, a z treści zaproszenia do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków inicjatywy można wywnioskować, że KE rozważa zwiększenie dmc w całej Unii.

Ze wstępnych ustaleń z badania pomocniczego przeprowadzonego w 2020 r. wynika, że dostosowanie przepisów dotyczących maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów mogłoby pomóc w optymalizacji operacji transportu drogowego dzięki używaniu mniejszej liczby pojazdów do transportu tej samej ilości ładunków. Potencjalne korzyści dla środowiska w przeliczeniu na przewiezioną tonę, związane z tą optymalizacją, można zwiększyć dzięki udoskonaleniu aerodynamiki i innym innowacjom technologicznym, które mogłyby zmniejszyć zużycie energii” – czytamy w dokumencie.

KE zwraca przy tym jednak uwagę na potrzebę zapewnienia dodatkowych prac konserwacyjnych, inspekcji oraz nowych/zmodernizowanych elementów infrastruktury, takich jak mosty i tunele, które mogłyby zwiększać koszty infrastruktury. 

Potencjalne wdrożenie europejskiego systemu modułowego (EMS – z zespołami pojazdów o długości 25,25 m) mogłoby mieć zróżnicowany wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zatory komunikacyjne, który należy dokładnie ocenić. Inicjatywa ta powinna zagwarantować swobodę świadczenia usług transportowych, niedyskryminacyjny dostęp do rynku i swobodny przepływ towarów. Należy również zmniejszyć obciążenia administracyjne dla użytkowników i dostawców usług transportowych (jeśli chodzi o zlecanie transgranicznych operacji transportowych) oraz dla organów krajowych (w zakresie kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami)” – dodaje KE.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)