Przegrana producentów ciężarówek w sądzie holenderskim. Ostatnie dni na dołączenie do pozwu zbiorowego w sprawie zmowy cenowej

Przegrana producentów ciężarówek w sądzie holenderskim. Ostatnie dni na dołączenie do pozwu zbiorowego w sprawie zmowy cenowej

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

01.06.2021

Przegrana producentów ciężarówek w sądzie holenderskim. Ostatnie dni na dołączenie do pozwu zbiorowego w sprawie zmowy cenowej

12 maja, pięć lat po ustaleniach Komisji Europejskiej w sprawie kartelu producentów ciężarówek Cartel des Camions, NLtruckkartel, Hausfeld i inni powodowie odnieśli sukces w sądzie w Amsterdamie w procesach przeciwko producentom ciężarówek: prawie wszystkie zarzuty producentów zostały oddalone. Orzeczenie potwierdziło wiążący skutek decyzji Komisji Europejskiej, zakres i charakter zmowy cenowej producentów ciężarówek oraz prawdopodobieństwo spowodowania szkody. Sąd w Amsterdamie odrzucił argumenty producentów samochodów ciężarowych o braku poniesionych szkód przez powodów oraz o oddalenie powództwa.

Mimo, że orzeczenie odnosi się do postępowania dotyczącego roszczenia wniesionego w 2018 roku, prawdopodobnie będzie miało znaczenie dla wszystkich kolejnych pozwów w sprawie zmowy cenowej producentów ciężarówek, zarówno w Holandii, jak i w innych krajach. W związku z powyższym orzeczenie to jest dobrym zwiastunem dla następnych, które zostaną wydane w późniejszych postępowaniach.

Dostęp do orzeczenia można uzyskać tutaj (dostępne tylko w języku holenderskim).

Kartel producentów ciężarówek: prawo do odszkodowania dla europejskich przewoźników

W 2016 i 2017 roku Komisja Europejska nałożyła grzywny na sześciu wiodących producentów ciężarówek: MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco, DAF i Scania za bezprawne ustanowienie kartelu w latach 1997-2011, nakładając na nich grzywny w wysokości 3,81 miliarda euro.

Wysokość tej grzywny – niepodważalnie rekordowej w sprawach dotyczących europejskiego prawa antymonopolowego – świadczy o powadze i długotrwałym charakterze nielegalnych praktyk: producenci ciężarówek manipulowali cenami brutto ciężarówek oraz przenosili koszty przestrzegania surowszych norm EURO przez 14 lat.

Zgodnie z prawem europejskim przedsiębiorstwa, które poniosły stratę w wyniku nielegalnych praktyk producentów ciężarówek, mają prawo domagać się odszkodowania za pojazdy zakupione po zawyżonych cenach.

Według analiz ekonomicznych, przeprowadzonych we współpracy z kancelarią Hausfeld & Co LLP, skutki zmowy cenowej były odczuwalne na rynku do 2013 roku, w związku z czym poszkodowani mają możliwość dochodzić odszkodowania za wszystkie samochody ciężarowe zakupione, dzierżawione, użytkowane lub finansowane w latach 1997-2013.

Jak oszacować wysokość poniesionej szkody?

Szkoda każdego powoda odpowiada różnicy między ceną faktycznie zapłaconą a ceną, która zostałaby zapłacona bez manipulacji cenowych kartelu. Współpracujemy z ekonomistami, których rolą jest stworzenie „scenariusza alternatywnego”, czyli oszacowanie, jakie byłyby ceny rynkowe bez ingerencji kartelu.

Dla przykładu, jeśli firma kupiła samochody ciężarowe po cenie jednostkowej 80 000 euro w latach 1997–2013, natomiast w analizach ekonomicznych zostanie dalej ustalone, iż ceny zostały sztucznie podwyższone o 8% – w porównaniu do tego, jakie byłyby bez ingerencji kartelu – firma ta mogłaby potencjalnie odzyskać 6400 euro od ciężarówki, a dodatkowo domagać się odsetek od tych szkód.

Adrianna Waliszewska, liderka okręgu w Polsce w sprawie kartelu producentów ciężarówek, reprezentująca Trucks Cartel by Hausfeld, przewiduje, że sektor transportowy prawdopodobnie otrzyma napływ kapitału, jeśli i kiedy nastąpi zwrot za szkody wynikające z działania kartelu, i dodaje: „Będzie to jednak selektywne. Zwycięzcami będą ci, którzy ubiegali się o odszkodowanie”. Oczekuje się również, że pieniądze docelowo wrócą do producentów ciężarówek, ponieważ wiele firm będzie miało możliwość zainwestowania tych środków w ulepszenie swojej floty.

Wkrótce wygasa prawo do dochodzenia odszkodowania

Okres przedawnienia wkrótce wygaśnie w większości jurysdykcji europejskich, ponieważ decyzja Komisji Europejskiej została podjęta 5 lat temu. Laurent Geelhand, partner zarządzający w Hausfeld & Co LLP i były europejski radca prawny w Michelin, mówi:

Prawo europejskich przewoźników do odszkodowania wkrótce ulegnie przedawnieniu, w lipcu 2021 r. Polecam europejskim przewoźnikom przeprowadzić teraz wewnętrzne dyskusje strategiczne, aby nie stracić tej szansy.”

O firmie Hausfeld reprezentującej ponad 10 000 przewoźników z całej Europy

Hausfeld, lider w zakresie roszczeń odszkodowawczych z tytułu kartelu producentów ciężarówek, reprezentuje ponad 10 000 klientów w całej Europie, w sumie ponad 500 000 ciężarówek zakupionych w latach 1997–2013. Liczne partnerstwa Hausfeld z lokalnymi interesariuszami wzmocniły ich relacje z przewoźnikami, niezależnie od ich wielkości. „Firma ma doświadczenie, możliwości i środki, aby reprezentować Cię w każdym miejscu w UE, w którym znajduje się Twoja firma.” mówi Andrew Bullion, partner i założyciel firmy Hausfeld.

Firma oferuje innowacyjne rozwiązania finansowe ofiarom kartelu producentów ciężarówek. Przedsiębiorstwa nie będą musiały nic płacić, aby być częścią roszczenia i nie będą ponosić żadnego ryzyka finansowego w związku z roszczeniem, bez względu na wynik. Prowizja zostanie naliczona tylko w przypadku uzyskania odszkodowania i potrącona z tejże kwoty. Nie ma żadnych ukrytych kosztów.

Adrianna Waliszewska informuje o wydłużeniu terminu aplikowania do 8 czerwca, i dodaje: „Zainteresowanie tematem wśród polskich przedsiębiorców przerosło nasze oczekiwania. Chcemy, aby wszyscy chętni mieli możliwość przystąpienia do naszego pozwu zbiorowego, jednak musimy mieć na uwadze, iż prawo do zgłoszenia roszczenia najprawdopodobniej wygaśnie w lipcu tego roku.”

Kluczowe informacje odnośnie pojazdów kwalifikujących się do roszczenia:

  • Producenci ciężarówek, którzy byli w kartelu: MAN, Volvo/Renault, Mercedes/Daimler, Iveco, DAF i Scania
  • Samochody ciężarowe były kupione / leasingowane / wynajmowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Pierwsza rejestracja ciężarówek miała miejsce w latach 1997-2013
  • Nowe i używane ciężarówki o masie 6 ton lub więcej, zarówno ciągniki, jak i ciężarówki z zabudową, w tym pojazdy specjalnego przeznaczenia.
  • Ciężarówki nie muszą nadal być w posiadaniu firmy.

Wydłużony ostateczny termin zapisów upływa 08 czerwca 2021 r. Zaleca się jak najszybciej rozpocząć proces dołączania się do pozwu.

Osoby kontaktowe:

Adrianna Waliszewska

adrianna@truckscartel.pl

Tel: +48226022148

 

Saale Prints


saale@truckscartel.pl

Tel: +48226022512

 

www.truckscartel.eu

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)