Przewóz odpadów – w tym tygodniu wchodzi zmiana przepisów

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Przewóz odpadów – w tym tygodniu wchodzi zmiana przepisów

24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących transportu odpadów. Nowe przepisy określają także sposób ich przewozu oraz to, jak środki transportu powinny być oznakowane.

Oto najważniejsze zmiany, o których mówi rozporządzenie:

odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, jednak w taki sposób, by uniemożliwić im kontakt,

– transport odpadów musi przebiegać w taki sposób, aby nie mieszać ich rodzajów,

– przewóz musi odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu (w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek) oraz ograniczający do minimum ich uciążliwość zapachową,

– należy transportowane odpady mocować w środkach transportu, żeby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.

Wymagana dokumentacja

Do przewozu tego typu ładunku potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. W myśl rozporządzenia, by transportować odpady należy posiadać dokumenty potwierdzające ich rodzaj oraz dane zlecającego transport. Może to być:

– karta przekazania,

– faktura sprzedaży,

– podstawowa charakterystyka odpadów,

– dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,

– inny dokument potwierdzający rodzaj przewożonych odpadów oraz dane zlecającego ich transport, jeżeli transportujący odpady nie ma dokumentów.

Znakowanie pojazdów

Każdy samochód, który ma do czynienia z odpadami musi zostać odpowiednio oznakowany. Wymagana jest tablica w kolorze białym, na której należy umieścić napis “ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego. Oznakowanie powinno znaleźć się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni.

Jeśli chodzi o transport transgraniczny to wymagania są takie same. Jedyną zmianą jest napis, który w tym przypadku powinien przedstawiać literę “A”.

Przewidziane kary

Kary za niedostosowanie się do wchodzącego w życie rozporządzenia określa ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Za naruszenie wymagań dotyczących przewozu odpadów grozi kara grzywny albo nawet aresztu. Takie same sankcje będa nakładane, jeśli przewoźnik nie dostarczy odpadów do miejsca przeznaczenia lub do ich posiadacza.

Fot. Pixabay/Alexas_Fotos

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty