Strona główna

/

menu:forwarders

/

Przewoźnicy i spedytorzy tracą n...

Przewoźnicy i spedytorzy tracą na błędnych decyzjach – Frachtero idzie im z pomocą.
Fot. Frachtero

Przewoźnicy i spedytorzy tracą na błędnych decyzjach – Frachtero idzie im z pomocą.

W branży transportowej według badań i naszych doświadczeń wiele osób wciąż wykorzystuje Google Maps do kalkulacji tras i kosztów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że takie podejście łączy się często z niedoszacowaniem odległości i co więcej kosztów samego frachtu. Odpowiednie wykorzystanie danych niezbędnych do zaplanowania trasy jest niezbędne by osiągać zadowalające zyski.

W branży transportowej według badań i naszych doświadczeń wiele osób wciąż wykorzystuje Google Maps do kalkulacji tras i kosztów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że takie podejście łączy się często z niedoszacowaniem odległości i co więcej kosztów samego frachtu. Odpowiednie wykorzystanie danych niezbędnych do zaplanowania trasy jest niezbędne by osiągać zadowalające zyski.

Przewoźnicy i spedytorzy tracą na błędnych decyzjach – Frachtero idzie im z pomocą.
Fot. Frachtero

Obecnie mapy cyfrowe odgrywają bardzo istotną rolę w transporcie. Oszacowanie opłacalności frachtu jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ogólną rentowność firmy transportowej. Dzięki nowoczesnym technologiom mapowym jakie oferuje serwis internetowy https://frachtero.com, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie obliczać koszty zlecenia, uwzględniając dziesiątki dynamicznie zmieniających się czynników.

Kalkulacja kosztów transportu

Kalkulacja trasy i wyliczanie odległości to jedno z najistotniejszych zajęć spedytora. W przypadku wyceny frachtu dla swojego klienta czy też sytuacji, w której spedycja oferuje Ci ładunek powinieneś dokonać odpowiedniej kalkulacji kosztów.

Frachtero jest rozwiązaniem, które pozwala planować trasy wraz z oszacowaniem pełnych kosztów frachtu. Użytkownik może przy tym zdefiniować:

  • średnie zużycie paliwa ciężarówki (dla każdego swojego pojazdu)
  • miesięczne koszty swojego pojazdu, wliczając ewentualny leasing i serwis
  • kierowców i ich średniomiesięczne wynagrodzenie
  • parametry pojazdu, które mają wpływ na wyliczenia opłat drogowych
  • koszt paliwa za litr

Jako dodatkowe ułatwienie, wprowadziliśmy wybór waluty, w której obliczane są koszty, konwertując wartości składowe na walutę docelową w oparciu o średni kurs euro z poprzedniego dnia. To wszystko dynamicznie, dla każdej obliczonej trasy i alternatyw, ale o tym więcej poniżej.

Kalkulację możesz oczywiście zapisać jako potencjalną trasę lub fracht ze wszystkimi danymi i powrócić do niej w dowolnym momencie.

Codziennie w naszym systemie generowanych jest około 2 tysięcy kalkulacji!

Masowa kalkulacja kosztów

Jeden z naszych klientów spedycyjnych przyszedł do nas z potrzebą masowej wyceny frachtów, które otrzymuje regularnie od producentów. Dzięki funkcjonalności masowego przetwarzania z pliku Excel jest w stanie w relatywnie krótkim czasie oszacować potencjalne koszty, narzucić marże i odpowiedzieć kontrahentowi na zapytanie ofertowe.

Wystarczy wstawić kraje oraz kody pocztowe lub miasta na relacjach A do B, a w pliku wynikowym uzyskasz szacowane koszty transportu, osobno koszty myta, odległość i czas jazdy. Wystarczy jedynie wprowadzić formułę dla marży i odesłać kontrahentowi ofertę dla każdej relacji. Da się prościej i szybciej?

Wyznaczanie tras i alternatywy

Wytyczanie tras i ich wybór dla pojazdów ciężarowych znacznie różni się od tego dla samochodów osobowych. Przy obliczaniu danej trasy przez system Frachtero.com możemy wybrać jeden z kilku typów trasy: najkrótszą, najszybszą i – co najważniejsze dla spedytorów – najtańszą. Algorytm precyzyjnie wskaże koszty przejazdu dla każdego kraju, przez który przebiega wytyczona trasa. W przeciwieństwie do map Google weźmiemy pod uwagę parametry wybranego pojazdu takie jak: wymiary, wagę, liczbę osi, rodzaj przewożonego ładunku (ADR) czy normy spalania. Dzięki temu możemy być pewni, że wybrana trasa będzie w 100% przejezdna dla naszego pojazdu i nie zostaną naliczone żadne dodatkowe koszty czy opłaty. Ponadto, realne ETA pozwoli na precyzyjne zaplanowanie załadunku czy rozładunku i uniknięcie dodatkowych opóźnień z tym związanych.

Jednym z atutów serwisu jest kalkulator opłat za drogi, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać ten koszt jeszcze przed wykonaniem zlecenia.

Dzięki Frachtero wyliczysz do 11 różnych alternatyw swojej trasy, sprawdzisz szacunkowy koszt dla każdej z nich i wybierzesz taką, która jest dla Ciebie najbardziej opłacalna.

Fracht operacyjnie

Gdy już pojawi się zlecenie, możesz wprowadzić fracht ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dla kierowcy, spedytora i odbiorcy. Przy definicji frachtu wprowadzisz dowolną liczbę przystanków, oznaczysz je jako załadunek lub rozładunek. Odcinki pomiędzy nimi zdefiniujesz jako kilometry płatne albo niepłatne. Fracht może być udostępniany zainteresowanym w formie linku lub zadania. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wysłania frachtu kierowcy. Posiadając nawigację Frachtero zagwarantowana jest interakcja i powiadomienia pomiędzy kierowcą, a spedytorem, dzięki czemu jako spedytor będziesz mógł monitorować postęp zadania. System powiadomi Cię, jeśli kierowca opuści wyznaczony korytarz. Jeżeli korzystasz z aplikacji Google Maps, bez problemu otworzysz na niej zaplanowaną trasę.

Nasza tunelowa nawigacja zadaniowa to nawigacja, na którą czekałeś. Prosta jak nawigacja Google, ale uwzględniająca parametry pojazdu, takie jak waga, wysokość, szerokość. Kierowca ma dostępne dwa tryby użytkowania: swobodna nawigacja oraz realizacja zadań. W trybie zadaniowym kierowca będzie mieć wytyczne spedytora i potrzebne informacje na miejscu rozładunku/załadunku. Spedytor bez zbędnej komunikacji będzie wiedział czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Frachtero i wspomaganie decyzji

Na ostateczną cenę frachtu wpływ ma wiele czynników, m.in. koszty paliwa, które zależą od długości trasy, ukształtowania terenu, masy i rodzaju pojazdu czy warunków drogowych, opłat drogowych oraz wynagrodzenia kierowcy. Bardzo często ostateczne koszty transportu są
znane dopiero po skończonym zleceniu, a przecież spedytor musi podjąć decyzję o jego opłacalności przed przyjęciem ładunku, w dodatku w bardzo krótkim czasie.
Dzięki www.frachtero.com czas decyzyjny skraca się do minimum a oszczędności wynikające z doboru odpowiedniej trasy stają się realnym faktem.

>>> WYPRÓBUJ 7 DNI ZA DARMO <<<

www.frachtero.com

Dane do kontaktu:
Michał: 668 972 629
michal.pirecki@frachtero.com
hello@frachtero.com

Najpopularniejsze