Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło listę zawodów, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, będzie największe zapotrzebowanie. Firmy mogą starać się o dofinansowanie od państwa, jeśli będą zatrudniać młodocianych pracowników, by przyuczać ich do zawodu. Przedsiębiorcy krytykują jednak zestawienie.

Obok automatyka, elektromechanika, elektronika, elektryka, na liście zaprezentowanej w tym tygodniu przez MEN pojawił się m.in. kierowca-mechanik. Ministerstwo przekonuje, że lista ma „wspomagać celowe i adekwatne kształcenie branżowe, a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce”. Zestawienie to zostało jednak ostro skrytykowane.

Zdaniem Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan, zabrakło zawodów, które są kluczowe dla przyszłości przemysłu, na przykład związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów czy drukiem 3D – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Słów krytyki nie szczędzi także Bogusław Słaby z Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia.

Ta lista to żart. Nie uwzględnia żadnej prognozy na przyszłość. Wystarczy spojrzeć na województwo łódzkie, gdzie odradza się przemysł odzieżowo-tekstylny – mówi Słaby w wypowiedzi dla “DGP”.

10 tys. dofinansowania dla pracodawców

Z początkiem tego roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podniosła ona m.in. dofinansowanie dla przedsiębiorców na szkolenie młodocianych pracowników.

Pracodawca za kształcenie młodego adepta w zawodzie z ministerialnej listy otrzyma 10 tys. zł dofinansowania w ciągu 36 miesięcy. Przed zmianą przepisów kwota ta wynosiła 8081 zł.

O dofinansowanie mogą się starać pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu.

TransJobs 2

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu