Bruksela przyjrzy się dyrektywie ws. mas i wymiarów ciężarówek. Chodzi o szybsze przejście na e-mobilność
Fot. Daimler Truck

Bruksela przyjrzy się dyrektywie ws. mas i wymiarów ciężarówek. Chodzi o szybsze przejście na e-mobilność

Komisja Europejska planuje dokonać przeglądu dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i wymiarów pojazdów ciężkich. KE chce dostosować przepisy do celów klimatycznych związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym towarów. Organizacja producentów pojazdów ACEA z zadowoleniem przyjęła informację o rewizji i zajęła stanowisko w sprawie zmian w regulacjach.

Komisja Europejska planuje dokonać przeglądu dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i wymiarów pojazdów ciężkich. KE chce dostosować przepisy do celów klimatycznych związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym towarów. Organizacja producentów pojazdów ACEA z zadowoleniem przyjęła informację o rewizji i zajęła stanowisko w sprawie zmian w regulacjach.

Bruksela przyjrzy się dyrektywie ws. mas i wymiarów ciężarówek. Chodzi o szybsze przejście na e-mobilność
Fot. Daimler Truck

Pojazdy zeroemisyjne (ZEV), czyli zasilane akumulatorami i wodorem, będą musiały stać się podstawą transportu drogowego, jeśli sektor ma osiągnąć cele dekarbonizacji. Te nowe technologie układów napędowych wiążą się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi dostępnej przestrzeni w pojazdach, całkowitej masy i nacisku na osie.

Należy teraz zająć się tymi różnicami w stosunku do pojazdów z napędem konwencjonalnym, aby umożliwić i wspierać wprowadzanie na rynek pojazdów bezemisyjnych” – wyjaśnia Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA w oficjalnym komunikacie. 

Organizacja z zadowoleniem przyjmuje zatem przegląd dyrektywy w sprawie wagi i wymiarów, ponieważ daje to możliwość usunięcia kilku niedociągnięć, w tym niespójności i barier, które utrudniają przyspieszone wprowadzanie pojazdów zeroemisyjnych na rynek.

Ta rewizja powinna koncentrować się na dwóch kluczowych elementach:

  1. Szczegółowych przepisach dotyczących wymiarów pojazdów, masy całkowitej i nacisku na osie w celu przyspieszenia wprowadzania na rynek pojazdów ZEV.
  2. Dłuższych i cięższych zestawach pojazdów: europejski system modułowy (EMS), czyli na tzw. pociągach drogowych.

W odniesieniu do przepisów dotyczących masy i obciążenia osi dla bezemisyjnych pojazdów ciężarowych ACEA zaleca m.in.:

  • by przy określaniu dodatkowych limitów masy dla pojazdów bezemisyjnych usunąć wszelkie odniesienia do pojazdów konwencjonalnych;
  • wszystkim pojazdom niskoemisyjnym należy przyznać przynajmniej 1 dodatkową tonę;
  • wszystkim pojazdom bezemisyjnym należy przyznać co najmniej 2 dodatkowe tony;
  • dodatkowe limity wagowe dla ZEV nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu stawek opłat drogowych, niezależnie od tego, czy są one zróżnicowane pod względem emisji CO2 zgodnie z eurowinietą. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której pojazdy zeroemisyjne będą podlegać wyższym opłatom drogowym/opłatom za korzystanie z infrastruktury.
Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)