Rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców – Bruksela dała krajom UE zielone światło
Fot. Trans.INFO

Rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców – Bruksela dała krajom UE zielone światło

Nowa decyzja Komisji Europejskiej umożliwia państwom członkowskim wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców ciężarówek w nagłych przypadkach.

Nowa decyzja Komisji Europejskiej umożliwia państwom członkowskim wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców ciężarówek w nagłych przypadkach.

Rozluźnienia czasu pracy i odpoczynku kierowców – Bruksela dała krajom UE zielone światło
Fot. Trans.INFO

W celu ujednolicenia niektórych przepisów socjalnych w ruchu drogowym, Komisja Europejska w uchwale z 12 listopada upoważniła Niemcy i inne państwa członkowskie do dopuszczenia wyjątków od obowiązujących przepisów w ruchu drogowym. W szczególności chodzi o zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 10 godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu oraz zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 59 godzin – donosi niemiecki portal transportowy verkehrsrundschau.de.

Ponadto kierowcy, którzy nie wykonują transgranicznego przewozu towarów, powinni mieć możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku. Warunkiem jest jednak odebranie przez kierowcę co najmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w czterech kolejnych tygodniach, z których co najmniej dwa to regularne tygodniowe okresy odpoczynku. Każde skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku musi zostać zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, który należy wykorzystać bez przerwy przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu – tłumaczy portal.

Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku są wykorzystywane w dwóch kolejnych tygodniach, kolejny tygodniowy okres odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku, który ma zrekompensować te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)