Rząd zapowiada kolejny pakiet pomocy dla firm. Tym razem – dla zagrożonych upadłością

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

30.07.2020
<1000
Rząd zapowiada kolejny pakiet pomocy dla firm. Tym razem – dla zagrożonych upadłością

Andrzej Duda podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. – Po ustawach, które złożyły się na tarczę antykryzysową, ustawa dot. Polityki Nowej Szansy to kolejny element naszego wsparcia dla biznesu w dobie osłabienia naszej gospodarki przez pandemię koronawirusa – tłumaczy minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Ostatnie dane gospodarcze, m.in. dot. produkcji przemysłowej, która nieznacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku, dają nam podstawy do umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o wychodzenie polskiej gospodarki z obecnej sytuacji wywołanej pandemią. Z jej skutkami będziemy się jednak borykać jeszcze długo, a osłonie przedsiębiorców w tym czasie służyć będzie m.in. właśnie ustawa dot. Polityki Nowej Szansy – zapewnia Emilewicz.

Przedsiębiorcy w kłopotach przez 10 lat mają otrzymywać 120 mln zł z budżetu rocznie. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, “operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu”.

Kolejne kroki wsparcia

Jadwiga Emilewicz tłumaczy, że zapowiadane wsparcie będzie mieć “zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki (przy realizowaniu planów naprawczych)”. Jeśli chodzi o to pierwsze, w praktyce oznacza przede wszystkim możliwość otrzymywania pożyczek.

Na ministerialnej stronie czytamy, że zapowiadana pomoc ma się opierać na:

• Krótkookresowych pożyczkach, których wysokość będzie określana indywidualnie

Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy” – tłumaczy resort.

“Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację” – dodaje.

• Tymczasowym wsparciu restrukturyzacyjnym przyznawanym na okres do 18 miesięcy, również ustalanym indywidualnie

Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie” – tłumaczy resort i dodaje, że “z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego”.

• Pomocy na restrukturyzację

Będzie to kolejny etap pomocy, jeśli poprzednie wymienione nie wystarczą. Zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa będą mogły z niej skorzystać, jednak na nieco innych warunkach.

Dla kogo pomoc?

Z pomocy zaproponowanej w ustawie będą mogli skorzystać “przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji”. Będzie można ją przeznaczyć tylko na “działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją” – dodaje resort zapewniając, że ze wsparcie nie jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa.

Co więcej, o pieniądze będzie można się ubiegać nawet wówczas, gdy już się korzysta ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty