TransInfo

Pomoc dla przewoźników. Kto może skorzystać z karencji w spłacie leasingu oraz pożyczki obrotowej?

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Na pomoc w ramach tarczy antykryzysowej zdecydowało się wiele firm. W dobie pandemii, ograniczonych możliwości handlowych oraz spadających obrotów, każde wsparcie jest dla przedsiębiorców na wagę złota.

Z nowego wsparcia skorzystają przewoźnicy, którzy:

– są małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzącym pełną księgowość,

– prowadzą działalność przez 12 miesięcy,

– przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł,

– ostatni rok zakończył się dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto.

Firmy, które spełniają powyższe kryteria mogą skorzystać z kilku form wsparcia.

1. Leasing operacyjny z karencją w spłacie

Leasing operacyjny przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Skorzystać z niego mogą:

– firmy z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i mających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość,

– wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat,

– pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t,

– kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta,

– okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją),

– karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy,

– oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,

– opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0 proc.,

– opłaty manipulacyjne 0 proc.,

– ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat

– zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

CZY BRANŻA TSL KORZYSTA Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ? – UZUPEŁNIJ ANKIETĘ

2. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla firm z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i mających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość.

– kwota pożyczki: 0,8 – 5 mln zł,

– okres finansowania do 6 lat,

– wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy,

– oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym,

– prowizja przygotowawcza 0,2 proc., brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki,

– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach,

– zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP SA (minimum 120 proc. według wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie według prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

3. Pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Pożyczka udzielana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Może też stanowić uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej. Pieniądze przeznaczone mogą być tylko na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.

– dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej,

– pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem agenta operacyjnego (wybrany bank)),

– możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki,

– pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego),

– oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym,

– prowizja przygotowawcza 0,2 proc., brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ewentualne koszty agenta operacyjnego)

– okres finansowania do 2 lat,

– wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,

– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach,

– zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP SA (minimum 120 proc. według wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Wnioski można składać online. Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Fot Pixabay/BeatriceBB/public domain

Tagi