Ostatnie dni na sprawozdanie roczne ADR. Lepiej się nie spóźnić – kary mogą być dotkliwe

Ostatnie dni na sprawozdanie roczne ADR. Lepiej się nie spóźnić – kary mogą być dotkliwe

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

17.02.2021

Ostatnie dni na sprawozdanie roczne ADR. Lepiej się nie spóźnić – kary mogą być dotkliwe

28 lutego mija termin składania sprawozdania rocznego ADR. Na przekazanie raportu o bilansie przewozów takich niebezpiecznych ładunków jak paliwa, nawozy, gazy itp. zostało już niewiele czasu. W tym roku 28 luty przypada w niedzielę, lepiej więc zrobić to wcześniej. Przypominamy o tym nie tylko przewoźnikom zajmującym się transportami ADR, ale także pozostałym przedsiębiorcom, którzy są uczestnikami przewozu towarów niebezpiecznych.

Według ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, obowiązek dostarczenia rocznego sprawozdania o przewozach ADR ciąży nie tylko na przewoźniku, ale również na innych przedsiębiorcach. Zestawienie powinny przygotować firmy, których działalność obejmuje załadunek, pakowanie, napełnianie lub rozładunek.

W zależności od tego, czy transport ADR odbywał się po drogach, koleją lub statkami żeglugi rzecznej – sprawozdanie składa się w odpowiedniej instytucji.

W przypadku przewozów drogowych raport powinien trafić do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych).

Przy przewozach kolejowych – składa się dokumenty do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, natomiast w przypadku transportu rzecznego – dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej (właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych).

Jeśli przewóz materiałów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium Polski, w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz w ilości mniejszej niż wskazania w ustawie, to nie ma konieczności sporządzenia bilansu towarów i operacji transportowych.

Nie każdy może przygotować sprawozdanie roczne ADR

Istotne jest też to, by sprawozdanie roczne ADR sporządziła uprawniona do tego osoba. Według przepisów powinien to zrobić doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Doradca powinien mieć ważne świadectwo Transportowego Dozoru Technicznego, które jest wydawane na 5 lat po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu oraz zweryfikowaniu spełnienia warunków formalnych. Listę doradców można znaleźć na stronie TDT.

W firmie transportowej zajmującej się przewozami ładunków niebezpiecznych wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Za brak doradcy można dostać karę administracyjną 5 tys. zł.

Bez pobłażania dla spóźnialskich

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych powinien przygotować sprawozdanie roczne w dwóch egzemplarzach, podpisać je imieniem i nazwiskiem oraz podać numer swojego świadectwa. Samo wysłanie zestawienia do WITD jest już obowiązkiem uczestnika przewozu ADR. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi lub się spóźni, musi liczyć się z karą. Jej wysokość zależy od tego, ile czasu minęło od terminu na złożenie sprawozdania.

Jeśli opóźnienie jest krótsze niż 14 dni – kara wynosi 200 zł, gdy jest dłuższe niż 14 dni – 2 tys. zł, natomiast jeśli wynosi co najmniej 3 miesiące – 5 tys. zł.

W przypadku popełnienia błędu polegającego na dostarczeniu sprawozdania do niewłaściwego inspektoratu, gdy ITD stwierdzi brak raportu, przedsiębiorca powinien się liczyć z kontrolą. Dlatego ważne jest, by przechowywać w siedzibie firmy drugi egzemplarz raportu (przez 5 lat od daty wysyłki).

Trzeba też pamiętać, że gdy WITD zauważy brak sprawozdania rocznego ADR, a w firmie nie został wyznaczony doradca ds. bezpieczeństwa, wysokość kary może urosnąć do nawet 10 tys. złotych.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)