strefa   premium
 - artykuł dostępny wyłącznie dla abonentów trans.INFO

Masz newsa? Powiedz nam o tym!

strefa   premium
 - artykuł dostępny wyłącznie dla abonentów trans.INFO

Transport ładunków niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem przewozów. Firmy oferujące takie usługi muszą spełniać surowe wymagania wynikające z uregulowań prawnych. Właściwa organizacja i odpowiedni tabor są kluczowe dla bezpieczeństwa.

“Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tys. pojazdów przewożących towary niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp.). Z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji– to cytat z raportu NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Ładunek niebezpieczny to każdy towar, który może oddziaływać niszcząco lub stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego. Może występować w stałym, ciekłym lub gazowym stanie skupienia. Według statystyk, nadawcami oraz odbiorcami towarów niebezpiecznych są najczęściej firmy z sektorów: chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, ale też… górniczego.

Do najczęstszych wad takich przewozów zalicza się relatywnie wysokie koszty i ciągle sygnalizowane problemy ze znalezieniem i odpowiedniego przewoźnika bądź operatora logistycznego.

Z dalszej części artykułu dowiesz się m.in.:

– na jakie grupy dzieli się materiały niebezpieczne,

– jakie akty prawne regulują transport ładunków niebezpiecznych,

– czego używa się do transportu ADR,

– jakie dokumenty są niezbędne przy przewozie ładunków niebezpiecznych,

– w jaki sposób oznacza się transportowane towary,

– co daje wyspecjalizowany certyfikat dotyczący transportu produktów chemicznych,

– jakie obowiązki mają operatorzy magazynujący towary niebezpieczne.

 

 

Zostań prenumeratorem, aby czytać dalej
Uzyskaj nielimitowany dostęp do tekstów i wspieraj profesjonalne dziennikarstwo
Aby uzyskać bezpłatny dostęp do undefined artykułów

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu