Strzeżcie się! Duńska policja wykrywa brak opłaty drogowej w kilka sekund

Strzeżcie się! Duńska policja wykrywa brak opłaty drogowej w kilka sekund

W związku z rosnącą liczbą przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Danii, tamtejsza policja zintensyfikowała kontrole pod tym kątem. Od marca używa w tym celu nowego systemu, który pozwala wykryć brak opłaty w kilka sekund.

W ostatnim czasie duńska policja odnotowała zwiększoną liczbę przypadków nieuiszczonych opłat drogowych za pojazdy ciężarowe. W związku z tym służby zaostrzyły kontrole pod tym kątem i co istotne, od marca br. dysponują nowym narzędziem, które wyraźnie usprawniło działania funkcjonariuszy – donoszą duńskie portale transportowe. 

Mowa o zaktualizowanym systemie informatycznym, który pozwala policji sprawdzić w zaledwie kilka sekund, czy za dany pojazd została uiszczona opłata drogowa. Jeśli nie, system automatycznie wystawia grzywnę.

Duńska organizacja transportowa ITD z zadowoleniem przyjęła wiadomość o nowym rozwiązaniu, z którego korzysta policja. 

To naprawdę pozytywne, że policja otrzymała teraz lepsze narzędzia w polowaniu na firmy, które nie płacą opłat drogowych. Takich firm zdaje się być coraz więcej. Jest to całkowicie niedopuszczalna i nieuczciwa konkurencja i wierzymy, że takie naruszenia muszą być sankcjonowane szybko i konsekwentnie, a grzywny muszą być odczuwalne. Nieuiszczenie opłaty za przejazd nie powinno być opłacalne ” – Mads Røddik Christensen, konsultant polityczny ITD  komentuje  na łamach portalu lastbilmagasinet.dk.

Tylko podczas kontroli w minioną niedzielę policja ze Wschodniej Jutlandii złapała na parkingach 7 ciężarówek, których kierowcy nie uiścili opłat drogowych. Policja wystawiła grzywny na 123 tys. koron duńskich (ok. 75 tys. złotych).

Natomiast tuż po aktualizacji systemu do kontroli opłat drogowych, jeszcze w marcu br., duńska policja zatrzymała m.in. niemiecką ciężarówkę. W trakcie inspekcji okazało się, że w ciągu 28 ostatnich dni, pojazd przynajmniej przez 22 dni jeździł po duńskich drogach bez wniesienia opłaty. Ponieważ przewoźnik nie był karany za to naruszenie w ciągu ostatnich trzech lat, grzywna wyniosła 2,5 tys. koron duńskich za każdy dzień (ok. 1,5 tys. złotych), czyli łącznie 55 tys. koron duńskich (ok. 33,5 tys. złotych) – donosi duńska policja w oficjalnym komunikacie.

Gdyby było to kolejne wykroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat, zgodnie z duńską ustawą o opłatach drogowych naliczono by odpowiednio wyższe grzywny:
– drugi raz – 5 tys. koron duńskich,

– trzeci raz – 7,5 tys. koron duńskich,

– czwarty raz – 10 tys. koron duńskich,

– piąty raz – 12,5 tys. koron duńskich,

– szósty raz i kolejne – 15 tys. koron duńskich.

Fot. Politi.dk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty