TransInfo

Fot.. trans.INFO

Szesnaście krajów UE nie dostosowało opłat drogowych do unijnych przepisów. Również Polska dostała upomnienie

Komisja Europejska poinformowała w ubiegłym tygodniu o decyzji w sprawie uchybień, jakich dopuściło się kilkanaście państw członkowskich. Kraje te nie dostosowały się do dyrektywy o eurowiniecie, więc Bruksela wszczyna postępowania.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne w celu wyegzekwowania zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym kosztów infrastruktury europejskiej. Ze względu na brak powiadomienia przez szesnastu członków Unii o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy o eurowiniecie do prawa krajowego, KE podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Tagi