Automatyka w procesie kompletacji. Zobacz, jakie zalety i korzyści przynosi

Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

Automatyka w procesie kompletacji. Zobacz, jakie zalety i korzyści przynosi

Systemy automatyczne coraz częściej zastępują tradycyjne magazyny. Zastosowanie automatyki służy przede wszystkim obniżeniu kosztów pracy, obniżeniu ryzyka błędu ze strony człowieka oraz podniesieniu jakości usług.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się o zaletach i korzyściach, jakie daje zastosowanie automatyka w procesie kompletacji. Inteligentne okulary czy rękawice to jedynie próbka współczesnych możliwości technicznych.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Systemy automatyczne coraz częściej zastępują tradycyjne magazyny. Zastosowanie automatyki służy przede wszystkim obniżeniu kosztów pracy, obniżeniu ryzyka błędu ze strony człowieka oraz podniesieniu jakości usług.

Automatyka magazynowa to wszelkie urządzenia pomocne do obsługi, które w znacznej części eliminują czynnik ludzki i które są zintegrowane z oprogramowaniem WMS (Warehouse Management System) wykorzystywanym do zarządzania ruchem produktów w magazynach. WMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowo – wartościowej, co dla kompletacji ma znaczenie kluczowe. Pozwala kompleksowo zarządzać przestrzenią magazynową i identyfikować asortyment przypisany do konkretnych lokalizacji oraz kontrolować przyjmowane do magazynu towary, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Efektem ich zastosowania ma być przede wszystkim zmniejszanie kosztów obsługi, w tym przygotowywania zamówień.

Kompletacja w magazynach automatycznych ma być tańsza, choćby dlatego że nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych urządzeń

Zazwyczaj w tego typu rozwiązaniach magazynowane są towary średniej konsumpcji uzupełniające zamówienia na pełne palety. Specjaliści z firmy Mecalux podkreślają, że zasadniczo istnieją cztery konfiguracje wykorzystywane do realizacji automatycznej kompletacji na paletach:

– utworzenie stanowisk do kompletacji w przedniej strefie magazynu automatycznego
– utworzenie takich stanowisk z boku automatycznego magazynu
– utworzenie stanowisk do kompletacji w strefach przyległych
– zastosowanie specjalnych robotów kompletacyjnych

Stanowiska do kompletacji w przedniej strefie magazynu automatycznego, zdaniem specjalistów Mecaluksa to najczęstsze rozwiązanie w małych i średnich magazynach.

Istnieją różne rozwiązania, które można przyjąć w zależności od liczby kompletowanych zamówień

Każde z nich ma inne zastosowania i inną wydajność. Alternatywę stanowią stanowiska do kompletacji umieszczone z boku magazynu automatycznego. Regały przepływowe umieszczone są na najniższym poziomie (na poziomie posadzki), a skierowane są na zewnątrz w taki sposób, żeby koniec wychodził na korytarz. Na tych regałach przepływowych, na których można umieścić dwie lub trzy palety w jednym kanale, składowane są palety największej konsumpcji. Pełne palety rezerwowe składowane są na regałach paletowych, które znajdują się nad regałami przepływowymi, dzięki czemu układnica może je uzupełniać w miarę ich opróżniania.

Operator wykonuje kompletację przemieszczając się po całym boku magazynu automatycznego regałowego przy pomocy wózka paletowego lub wózka do kompletacji zamówień. Pozostałe produkty, które znajdują się w innych korytarzach i których konsumpcja jest mniejsza, są kompletowane na stanowiskach umieszczonych w strefie przedniej. System kompletacji z boku magazynu umożliwia zastosowanie urządzeń typu pick-to-light, które ułatwiają i zwiększają wydajność operacji przygotowania zamówień.

Dla produktów dużej konsumpcji korzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie regałów półkowych, przepływowych z obu stron korytarza roboczego (kompletacja w strefach przyległych). W przeładunku przydają się wózki wahadłowe, doprowadzające towar do regałów przepływowych. Palety rezerwowe składowane są w magazynie automatycznym z układnicą. Magazyn ten jest połączony z wózkami wahadłowymi do kompletacji za pomocą przenośników rolkowych lub wózków wahadłowych, wózków podwieszanych lub automatycznie sterowanych pojazdów (AGV i LGV). Urządzeniem przeładunkowym zalecanym dla operatorów jest wózek paletowy samojezdny lub wózek do kompletacji zamówień z poziomu posadzki.

Najbardziej ekonomiczna jest w wielu przypadkach kompletacja automatyczna wykonywana przez roboty

Roboty kompletacyjne można zastosować do realizacji kompletacji masowej, ale też do uzupełnienia magazynów automatycznych (automatycznie obsługują poszczególne pojemniki lub pełne warstwy pojemników). Roboty te mogą być trojakiego rodzaju: antropomorficzne, bramowe dwuosiowe i bramowe trójosiowe. Zastosowanie danego typu robota zależy w głównej mierze od liczby cykli wykonywanych w ciągu godziny oraz od połączenia zamówień.

Roboty antropomorficzne mogą obracać się o 360 st. i posiadają ramię przegubowe umożliwiające wykonywanie rożnych ruchów. Ramię zapewnia dostęp do pojemników lub warstw w dowolnym miejscu znajdującym się w jego zasięgu.

W kompletacji przydać mogą się zarówno dwuosiowe roboty bramowe (posiadają sztywne ramię manipulacyjne, które może przesuwać się tylko w kierunku pionowym), jak i trzyosiowe roboty bramowe (cała brama przesuwa się wzdłuż trzeciej osi na konstrukcji bocznej). Takie rozwiązanie umożliwia robotowi dostęp do dwóch różnych rzędów palet, przeznaczonych do pozycji wydawanych lub przyjmowanych.

Za przykład kompletacji automatycznej służyć może magazyn MAN Diesel & Turbo SE (wytwarza turbiny gazowe i parowe, jak również sprężarki śrubowe osiowe, a także ekspandery). Do zbierania zamówień używa się system windowy Hänel Lean-Lift. W jego oknie umieszczono zestaw fotokomórek, których zadaniem jest pomiar wysokości towarów na półce i rozmieszczanie półek możliwie gęsto, jedna tuż nad drugą. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie powierzchni przeznaczonej na składowanie towarów nawet o 80 proc.

Dwa takie windowe regały automatyczne ulokowano w centralnej części hali. Pionowe urządzenia mają wysokość ok. 9 m. Zaopatrzono je w 160 pojemników wielofunkcyjnych, zapewniających ponad 6 tys. miejsc składowania. System optymalizacji wysokości półki sprawia, że pojemność wystarcza do obsłużenia ponad 9 tys. indeksów drobnych towarów potrzebnych do produkcji i wysyłki. Nowatorskim rozwiązaniem są tzw. inteligentne okulary, które noszą operatorzy wind. To dzięki nim, wykorzystując specjalną aplikację komunikują się z SAP, który wysyła polecenia dotyczące sterowania regału.

Drugim z funkcjonalnych “gadżetów” jest, noszona przez pracowników rękawiczka, ze zintegrowanym skanerem. Dzięki niej, podczas zbierania zamówień pracownik ma obie ręce wolne. Gdy system informatyczny wysyła polecenie przyjęcia lub wydania towaru, automat dostarcza niezbędny pojemnik do punktu dostępowego. Jednocześnie powstaje wydruk. Pracownik używa skanera do zapisywania danych, potwierdza transakcję wyszukiwania, a stan zasobów jest automatycznie aktualizowany.

Rozwiązanie ma być z założenia bardzo ergonomiczne, np. wszystkie elementy są ważone przed umieszczeniem ich w magazynie. System “sygnalizacji świetlnej” wskazuje, gdzie należy umieścić elementy o różnych ciężarach. To pomaga pracownikom magazynu.

Fot: pixabay.com

Trans.INFO Talks - baner

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze