Transport międzynarodowy – przyszłość światowego handlu

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Transport międzynarodowy – przyszłość światowego handlu

Jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Transport – wyniki działalności” w 2019 roku wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2.220,7 ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 477,1 mld tonokilometrów. Wskaźniki, porównywane szczególnie z rokiem 2018, obrazują, że branża transportowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Elementem, mającym bezpośredni wpływ na taki stan, jest ogromny potencjał handlu międzynarodowego.

Wymiana dóbr

Rosnące zainteresowanie transakcjami międzynarodowymi obserwowane jest nie tylko na obszarze Unii Europejskiej, ale także w krajach położonych poza nią. Jednym z liderów eksportowych są Chiny, które określane są mianem głównego partnera handlowego Polski. Na taki stan rzeczy wpływa nie tylko sektor biznesowy, czyli przedsiębiorcy podejmujący współpracę z chińskimi kontrahentami, ale także sektor prywatny. Ogromną popularnością cieszą się bowiem zakupy dokonywane bezpośrednio w Chinach, poprzez popularne platformy do wymiany handlowej, także w ujęciu detalicznym.

W każdym przypadku niezbędnym ogniwem, zapewniającym sprawny obrót towarowy, jest transport. Niezależnie od kraju pochodzenia towaru, jego dostarczenie do odbiorcy stało się dużym wyzwaniem logistycznym. Istotny jest bowiem czas, w jakim przesyłka dociera do adresata, ale także procedury celne, związane z importem lub eksportem dóbr. W tym przypadku na uwagę zasługują wciąż zmieniające się przepisy oraz regulacje międzynarodowe, zależne między innymi od kraju, w jakim znajduje się nadawca. Zagadnienia te coraz częściej przejmuje na siebie doświadczony operator logistyczny, oferujący usługi komplementarne, czyli transport, logistykę oraz pełną obsługę celną.

Profesjonalne wsparcie

Jak wspomnieliśmy – ogromnym wyzwaniem dla importerów oraz eksporterów pozostaje kwestia sprawnego i zgodnego z przepisami dostarczania dóbr. Pomocą są wyspecjalizowane podmioty, zapewniające kompleksową obsługę transakcji międzynarodowych. Wsparcie obejmuje każdą dziedzinę związaną ze światowym handlem – zarówno w aspekcie transportowym, magazynowym, jak i logistycznym. Gdy zadania te powierzone zostają profesjonalnemu operatorowi, klienci zyskują pewność, że wszystkie procesy transportowe realizowane będą terminowo, w zgodzie ze światowymi normami prawnymi.

Ma to szczególne znaczenie wobec rosnącego potencjału rynku e-commerce i zwiększającego popytu na usługi logistyczne oraz transportowe, zarówno kolejowe, drogowe, lotnicze, jak i morskie. Współpraca z wyspecjalizowanym podmiotem pozwala także na optymalne zarządzanie zapasami towarowymi, czyli ich składowanie w magazynach, kompletację według międzynarodowych standardów m. in. FIFO czy FEFO, a także konfekcjonowanie oraz obsługę zwrotów towarów. To ogromne ułatwienie firm handlowych, które nie dysponują własną powierzchnią magazynową, zabezpieczającą potrzeby konkretnego podmiotu.

Sprawny transport towarów

Mówiąc o rozwoju światowego handlu, nie można zapomnieć o najważniejszym ogniwie wszelkich transakcji, jakim jest transport. W tym zakresie istotnym elementem jest jego zróżnicowanie, dostosowane do kategorii dóbr, jakie są przewożone, a także kraju, do którego mają trafić. Nadal jednym z najpopularniejszych jest transport drogowy, docierający w każde niemal miejsce na świecie. Korzystając z usług operatora logistycznego, przewóz kołowy jest znacznie łatwiejszy. Profesjonalne podmioty dysponują bowiem regularnymi i bezpośrednimi połączeniami liniowymi, współpracując z partnerami zlokalizowanymi w różnych krajach świata.

Co daje to rozwiązanie? Przede wszystkim gwarancję terminowych dostaw oraz właściwego zabezpieczenia ładunku. To niezwykle istotna kwestia nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także celnych. Należy również wspomnieć o pełnej logistyce transportu, czyli łączeniu przewozów drogowych z kolejowymi, morskimi czy samolotowymi, co bywa ogromną trudnością dla firm chcących samodzielnie zarządzać sferą transportową.

Rozwój światowego handlu związany jest nierozłącznie ze sprawnym, terminowym i niezawodnym transportem. Decydując się na zagraniczny obrót towarowy, warto szczególną uwagę poświęcić kwestiom logistycznym. Pomocą są usługi profesjonalnego operatora, który zapewni kompleksowe rozwiązania, nie tylko w zakresie samego transportu, ale także obsługi kwestii celnych czy magazynowych.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty