Zmiany w zezwoleniach dla transportu ponadgabarytowego. Zobacz, co dobrego przyniosły przewoźnikom

Zmiany w zezwoleniach dla transportu ponadgabarytowego. Zobacz, co dobrego przyniosły przewoźnikom

Zmiany w zezwoleniach dla transportu ponadgabarytowego. Zobacz, co dobrego przyniosły przewoźnikom

W ubiegłym tygodniu – 13 marca 2021 roku – weszły w życie zmiany w ustawie o ruchu drogowym, które zmieniają zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi w Polsce. Bardzo dużym plusem zmian jest zwiększenie funkcjonowania zezwolenia nowej kategorii IV (dawna kategorii VI) na wszystkich drogach publicznych.

W konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2019 roku (C-127/17) w sprawie tzw. 11,5 tony nacisku pojedynczej osi napędowej, zlikwidowano zezwolenia dotychczasowej kategorii I oraz IV. W wyniku wyroku TSUE zezwolenia nie mogą dotyczyć pojazdów, których pojedyncza oś napędowa nie przekracza 11,5 ton. Tym samym zbędne okazało się dotychczasowe zezwolenie kategorii V, które zostało wchłonięte przez zezwolenie kat. VI. 

Konieczność wprowadzenia tych zmian wpłynęła na numerację pozostałych zezwoleń (np. dotychczasowa kategoria VI stała się kategorią IV, a dotychczasowa kat. VII otrzymała numer V). 

Bardzo dużym plusem zmian jest zwiększenie funkcjonowania zezwolenia nowej kategorii IV (dawna kategorii VI) na wszystkich drogach publicznych, a nie jak to było dotychczas – tylko na głównych drogach wskazanych przez GDDKiA. Dzięki tej zmianie firmy transportowe będę mogły w pełni legalnie załadować ładunek w najdalszych częściach Polski i w ramach parametrów zgodnych z zezwoleniem kategorii IV wykonać transport po wszystkich dostępnych drogach – gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, a także drogach ekspresowych i autostradach. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego bardzo pozytywnie ocenia ten ukłon w stronę branży ponadgabarytowej, która do tej pory borykała się z problemami w dotarcia z miejsc załadunku lub rozładunku do głównych szlaków komunikacyjnych.

Opłaty za transport ponadgabarytowy bez zmian

Opłaty za wydanie zezwoleń zostały utrzymane na dotychczasowych poziomie, co także zostało pozytywnie ocenione przez środowisko ponadgabarytowe reprezentowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego. Jedynie Ci, którzy korzystali z zezwoleń kategorii V odczują wzrost cen, albowiem ta kategoria zezwoleń została połączoną z kategorią VI i obowiązuje pod nowym numerem IV. Należy jednak pamiętać, że nowe zezwolenie kategorii IV obejmuje znacznie większe parametry pojazdów niż dotychczasowa kat. V, przy obowiązywaniu na wszystkich drogach publicznych.

Niestety na tym lista korzyści się kończy. Transport ponadgabarytowy, który od wielu lat umożliwia realizację największych inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce, nadal czeka na zmiany systemowe, które pozwolą na ograniczenie zbędnej biurokracji oraz przyspieszą uzgadnianie trasy przejazdu.

OSPTN dokłada wszelkich starań by zmniejszyć formalności związane z uzyskaniem zezwoleń na drukach ścisłego zarachowania zarówno dla pojazdów ciężarowych jak i pojazdów specjalnych, takich jak żurawie samochodowe oraz pompy do betonu.

Poniższa tabela przedstawia aktualne zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Polski.

Kategoria zezwolenia/ kto je wydaje Parametry pojazdu nienormatywnego Drogi, po których mogą się poruszać Termin ważności (miesiące)

I/

starosta

– o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
– o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
– o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
– o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
– o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
– o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów;
– o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 12
II/
starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego
publiczne
1
6
12
24
III/
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnik urzędu celno-skarbowego
– o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
– o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
– o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
– o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
krajowe
1
6
12
24
IV/
Generalny Dyrektor Dróg krajowych i Autostrad
– o szerokości nieprzekraczającej:
3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
– o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
– o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
– o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
– o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;
publiczne
1
6
12
24

V/

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (prezydent miasta – gdy trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową)

– o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV,

– o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;

wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

14 dni – na jednokrotny przejazd

 

30 dni – na wielokrotny przejazd

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)