TransInfo

Tymczasowe rozluźnienie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Od 22 stycznia, od godziny 12:01, do godziny 23:59 w środę 31 marca 2021 roku obowiązywać będzie rozluźnienie czasu pracy kierowców realizujących trasy Wielka Brytania – Irlandia Północna oraz na terenie samej Wielkiej Brytanii. Zmiany dotyczą wszystkich kierowców, nie tylko brytyjskich – potwierdził związek Transport Logistyka Polska, powołując się na informacje departamentu brytyjskiego Ministerstwa Transportu (Department for Transport).

Brytyjski rząd opublikował dwa dokumenty, dotyczące rozluźnienia czasu pracy kierowców. Zmiany wprowadzono z uwagi na pandemię koronawirusa i Brexit.

Rozluźnienie czasu pracy dla kierowców jeżdżących w Wielkiej Brytanii

Przewidują one:

– zmiany związane z 45-godzinnym tygodniowym okresem wypoczynku w trakcie dwóch tygodni:

  • w okresie 4 tygodni kierowca może skorzystać z dwóch następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny (dzięki czemu może pracować dwa tygodnie po sześć dni),
  • jednak każde skrócenie tygodniowego odpoczynku trzeba rekompensować w normalny sposób przez zorganizowanie równoważnego okresu odpoczynku i wykorzystać go przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu,
  • co więcej, odpoczynek potraktowany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku musi zostać połączony z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku, trwającym min. 45 godzin (który można podzielić na dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku).

– wydłużenie dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godzin.

Nie zaleca się korzystanie z opisanych powyżej rozluźnień czasu pracy tym kierowcom, którzy częściowo wykonują transport międzynarodowy.

Rozluźnienie czasu pracy dla kierowców jeżdżących w relacji Wielka Brytania – Irlandia Północna

Przewidują one:

– możliwość wydłużenia dziennej jazdy z 9 do 11 godzin,

– możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin, z czym łączy się złagodzenie dotyczące podróży promem lub pociągiem, dzięki czemu można z nich korzystać podczas skróconego dziennego odpoczynku 9-godzinnego zamiast 11-godzinnego.

Ponadto, w przypadku opisanego wyżej odstępstwa związanego z promem lub podróżą koleją, maksymalny czas trwania przerw w regularnym dziennym okresie odpoczynku, skrócony dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku zostaje wydłużony z 2 do 4 godzin.

Co więcej, łączny czas trwania przerw również się wydłuża – z jednej godziny do trzech.

– wydłużenie tygodniowych i dwutygodniowych maksymalnych okresów prowadzenia pojazdu odpowiednio z 56 do 60 godzin, oraz z 90 do 96.

– zmiany związane z wymogiem rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciu 24-godzinnych okresach. W związku z poluźnieniem czasu pracy, odpoczynek może się rozpoczynać nieco później – o jeden dodatkowy 24-godzinny okres, tym niemniej w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Co istotne, nie można równocześnie korzystać z opisanego w tym punkcie poluzowania i tego, opisanego w punkcie pierwszym. W przeciwnym razie, jak wskazuje brytyjski rząd, kierowcy nie będą mieli zapewnionego niezbędnego wypoczynku.

Wprowadzono też jeszcze jedno rozwiązanie, na wypadek utknięcia przez ciężarówki w kolejkach w hrabstwie Kent. Truckerzy, którzy przejeżdżają przez Wielką Brytanię przez tunel pod kanałem La Manche lub port w Dover, mogą 45-minutowe przerwy dzielić na mniejsze części, piętnastominutowe. Trwające w sumie minimum 45 minut, w ciągu 4,5 godziny.

Zasady korzystania z poluzowania czasu pracy

Wydłużony czas pracy można stosować wyłącznie wówczas, gdy nastąpią nieoczekiwane i znaczne opóźnienia związane z przekraczaniem granicy oraz związanymi z tym kontrolami służb oraz gdy nie zagraża to bezpieczeństwu na drodze – czytamy na stronie brytyjskiego rządu.

W tym samym czasie można korzystać wyłącznie z jednego z wspomnianych złagodzeń.

Po podjęciu decyzji o korzystaniu z rozluźnienia, trzeba poinformować o tym Departament Transportu za pomocą specjalnego formularza, wysyłanego na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk. Dokument potwierdzający skorzystanie ze złagodzenia należy następnie wysłać, tydzień po ustaniu rozluźnień na adres RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk.

Kierowcom przypomina się również o konieczności opisywania na wykresówce sytuacji, kiedy czas pracy został przekroczony, wraz z podaniem przyczyny.

Fot. Port of Dover

Tagi