TransInfo

Podpisujemy umowę faktoringową – co to dla nas znaczy?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Głównym zabezpieczeniem transakcji faktoringowej jest globalna cesja wierzytelności handlowych. Oznacza to, że po podpisaniu umowy faktoringowej wszystkie faktury wystawiane dla kontrahenta objętego tą umową będą zawierały numer konta firmy faktoringowej wraz z informacją o cesji na rzecz faktora.

Konsekwencją tego faktu jest konieczność, by kontrahent zmienił w swoim systemie rozliczeniowym numer rachunku bankowego na nowy. To tylko zmiana czysto operacyjna. Czy zmienia się zatem dotychczasowa relacja przedsiębiorcy z kontrahentem?

Najważniejsze jest to, że w tym momencie faktor przejmie za nas monitorowanie płatności za fakturę.

Do tej pory przedsiębiorca sam chwytał za telefon i dzwonił do kontrahenta sprawdzając status płatności, czasami wysyłał maila ponaglającegoPo zawarciu umowy faktoringowej to faktor przejmie ten obowiązek. Gdy upłynie termin płatności za fakturę, sam zadzwoni by ustalić powody braku płatności albo wyśle monit.

Czy faktor może ingerować w tę relację i do jakiego stopnia?

Mając na uwadze dbałość o zachowanie dobrych relacji pomiędzy kontrahentami, proces monitorowania będzie uwzględniał wcześniej ustalone, dopuszczalne przez klienta „poślizgi”. Faktor wchodząc w relację z płatnikiem może wprowadzić dysonans, jeżeli nie uwzględni np. wcześniej wypracowanych kanałów kontaktu czy marginesu tolerancji dla niewielkich przeterminowań.

Kontrahent może poczuć się osaczony dostając monity ws. płatności, których do tej pory przy relacji ze swym partnerem nie otrzymywał.

Warto wybrać takiego partnera faktoringowego, który w delikatnej materii relacji między podmiotami będzie umiał znaleźć złoty środek. Tę rolę w firmie faktoringowej przejmuje zespół operacyjno-relacyjny. Od jego działania, sposobu radzenia sobie z problemem “życia faktury” zależy, czy te relacje zostaną zachowane. Na działy operacyjne czyhają nieustanne zagrożenia związane z przeterminowaniami, ale także reklamacjami, kompensatami, błędami formalnymi na fakturze, niezgodnościami ze zleceniami, uzgadnianiem sald itp.

Dobrego faktora poznać po jakości obsługi

Etap ofertowania, atrakcyjny marketing czy skuteczne sposoby domykania sprzedaży są bardzo ważne, by wywołać dobre wrażenie i przykuć uwagę partnera. Podobnie jak w związkach pomiędzy dwiema osobami, dopiero w trakcie codziennej, stałej współpracy możemy ocenić i docenić zaangażowanie drugiej strony w ustalone obowiązki. Czy odbiera telefon? Czy sam zauważy i wyniesie “śmieci”? Czy będzie robił problemy lub udawał że ich nie ma, czy raczej sam wyjdzie z inicjatywą i zaproponuje rozwiązanie.

W tak dynamicznie zmieniającej się branży, jaką jest transport, godny zaufania faktor musi wykazać się sporą wiedzą, elastycznością i profesjonalizmem na każdym etapie obsługi. To codzienne dbanie o szczegóły w procesach (o których więcej w kolejnych artykułach), daje podstawę do zbudowania trwałej relacji z klientem w postaci przynoszącej mu korzyści stałej umowy finansowania.

Fot. Pixabay/yourschantz

Tagi