Unijne dofinansowanie do znaku towarowego – tylko do końca grudnia

Warto wiedzieć, że do grudnia 2023 roku polskie firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania od Komisji Europejskiej w kwocie 1000 euro na poczet kosztów zgłoszenia znaku towarowego. Środki te można wykorzystać do wniesienia opłaty administracyjnej przed urzędem ds. własności intelektualnej w Polsce i zagranicą.

Unijne dofinansowanie do znaku towarowego – tylko do końca grudnia
Źródło: Adobe Stock, autor: Mongta Studio

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony przez Komisję Europejską i realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu wsparcia praw własności intelektualnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach dotacji można otrzymać voucher o wartości 1000 EUR do wykorzystania na opłaty urzędowe związane zarówno z rejestracją w Unii Europejskiej, w Polsce, jak i w ramach rejestracji międzynarodowej (WIPO). Dobrze jest pospieszyć ze zgłoszeniem ponieważ ilość środków w budżecie jest ograniczona, a sam wniosek można zgłosić tylko do grudnia 2023 r.

Znak towarowy jako prawo własności przemysłowej

Znakiem towarowym jest wszystko, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako pochodzących od określonej firmy. Zgodnie z polską ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13):

“znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

Znaki towarowe bywają najczęściej zastrzeżone w formie:

  • słownej – zbitek słów, na przykład jako slogan reklamowy
  • słowno – graficznej – poprzez rozpoznawalne logo danej firmy,
  • graficznej – zestawienia kolorystyczne charakterystyczne dla danej marki,
  • przestrzennej – zastrzeżenie specyficznego kształt towaru lub jego opakowania

Przedsiębiorca, który nie chroni swojej marki może w każdym momencie być wezwany przez swojego konkurenta do zaprzestania naruszeń wobec zastrzeżonego już znaku towarowego innej firmy. Poza kwestiami biznesowymi wiązałoby się to też z kolejnymi problemami natury prawnej, jak chociażby koniecznością uporania się z formalną zmianą nazwy działalności gospodarczej, zmianą wszelkich umów z kontrahentami, poinformowaniem o tych zmianach urzędów, etc.

W przypadku rynku usług transportowych należy także wziąć pod uwagę ryzyko podszywania się pod inne firmy przez oszustów, którzy próbują wyłudzić ładunki. Często w takich przypadkach są rejestrowane lub kupowane spółki o nazwach podobnych do znanych i renomowanych firm transportowych po to właśnie, by wprowadzić w błąd jej klientów, którzy nieświadomie powierzą swój ładunek złodziejowi.

Firmom z sektora TSL rekomenduje się przede wszystkim zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, gdzie świadczone są najczęściej usługi transportowe. Istnieje aktualnie możliwość ubiegania się o prawną ochronę znaku towarowego na terenie całej UE poprzez złożenie wniosku do EUIPO. Ta procedura jest znacznie wygodniejsza niż zastrzeżenie znaku odrębnie dla każdego państwa unijnego.

Korzyści związane z zastrzeżeniem znaku towarowego

Świadomość potrzeby dbania o prawo do korzystania z własnej marki staje się na rynku coraz bardziej popularna. Czy trend ten upowszechni się w przyszłości także w branży transportowej?

Zastrzeżenie znaku towarowego daje przedsiębiorcy wiele korzyści, w tym kilka najbardziej podstawowych:

  • uzyskanie formalnej własności marki,
  • możliwość dochodzenia odszkodowania od firm naruszających prawa do znaku towarowego,
  • korzystanie z prestiżowego symbolu ®.

Żeby zastrzec znak towarowy przedsiębiorca musi jednak ponieść koszt opłat administracyjnych, które wynoszą 850 euro od jednego znaku. Trzeba też mieć na względzie, że sama procedura rejestracji jest dość skomplikowana i wymaga wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego lub radcy prawnego. Dodatkowo korzyścią jest oczywiście też to, że w bieżącym roku mamy szansę na uzyskanie dofinansowania pokrywającego koszty opłat rejestracyjnych.

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja
Radca prawny w Trans Lawyers Kancelaria Prawna

Trans Lawyers Kancelaria Prawna zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, na terenie Polski oraz Europy.

Naszą specjalizacją jest obsługa prawna branży TSL, a także prawo nowych technologii i prawo własności intelektualnej.

Oferujemy szkolenia prawne z zakresu naszych specjalizacji, które organizujemy we współpracy z praktykami z branży, a także wszechstronne audyty prawne.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat unijnego dofinansowania oraz doradztwa prawnego:

Trans Lawyers Kancelaria Prawna
ul. Mokronoska 2/307, 52-407 Wrocław
e-mail: biuro@tlawkancelaria.eu
telefon: 509 894 573
www.translaweyrs.eu

Najpopularniejsze