TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Rząd przyjął ważną ustawę – pozwoli kierowcom ciężarówek zarobić o 1600 zł więcej?

Rząd zatwierdził wczoraj projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. To wdrożenie do polskiego prawa zasad i reguł dotyczących o delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, które są zawarte w Pakiecie Mobilności. Nowe przepisy będą dotyczyć zagranicznych kierowców i przewoźników, ale będą miały wpływ również na krajowe firmy i pracowników. Wiceminister infrastruktury przekonuje, że dzięki zmianom obniżą się koszty zatrudnienia, na czym zyskają finansowo truckerzy.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

„Rząd, wprowadzając rozwiązania dotyczące delegowania kierowców na terytorium Polski, chce przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Firmy będą musiały przedstawiać umowy i warunki, na których zatrudniają kierowców, aby rynek usług transportowych był jednolity, niezakłócany. Te przepisy są po to, aby zlikwidować szarą strefę, która może mieć miejsce jeszcze na terenie Rzeczypospolitej. Szarą strefę, która jest związana z podmiotami, których kapitał nie jest „narodowości” polskiej, czy nie pochodzi z Unii Europejskiej – powiedział wczoraj na konferencji prasowej Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Dodał, że to regulacje, na które czeka polska branża transportu drogowego, ponieważ będą chronić interesy i pomogą zachować uczciwą konkurencję.

– Wszyscy ci, którzy chcą realizować działalność transportową na terenie Rzeczypospolitej, muszą stosować się do takich samych przepisów, do jakich stosują się już polskie firmy transportowe – podkreślił wiceminister.

Zmiany w prawie mają też uprościć obsługę administracyjną związaną z rozliczaniem kierowców w polskich firmach transportowych. Zdaniem rządu, nowe przepisy poprawią sytuację krajowych przewoźników, którzy delegują kierowców za granicę, jak i samych kierowców.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o delegowaniu kierowców

Proponowane przepisy będą dotyczyć przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego z innego kraju UE, który deleguje swojego kierowcę na terytorium Polski będzie:

– zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego – interfejsu publicznego, połączonego z systemem IMI; zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej.

Przewoźnik z państwa trzeciego spoza Wspólnoty będzie natomiast musiał zgłosić kierowcę bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i zaopatrzyć go w papierowe potwierdzenie tego delegowania – do okazywania w trakcie kontroli drogowej.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę:

  • drogową – wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;
  • prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski – wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa o delegowaniu kierowców obniży koszty zatrudnienia

Nowe przepisy uregulują ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. „Rozwiązania są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

I tak rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców.

Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg dotyczących naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym” – wyjaśnia KPRM.

– Te przepisy, w ramach ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, również obniżają koszty zatrudnienia pracowników. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom przedsiębiorców. Z drugiej strony jest to też korzystne dla kierowców, ponieważ będą na rękę zarabiać więcej. Ocena skutków regulacji, która została dołączona do projektu, pokazuje, że kierowca w transporcie międzynarodowym będzie mógł zarobić rocznie netto średnio 1600 zł więcej. Jest to wymierny efekt finansowy ustawy, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów – zaznaczył wiceminister Weber.

Rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną

Uproszczenie i usprawnienie tych czynności pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na międzynarodowym rynku przewozów drogowych” – zapowiada KPRM.

Nowe przepisy musi jeszcze zatwierdzić Sejm i Senat – wówczas ustawa trafi do prezydenta – do podpisu. Nowe regulacje wejdą następnie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tagi