Rośnie unijny katalog naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji przewoźnika [LISTA]
Fot. Trans.INFO

Rośnie unijny katalog naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji przewoźnika [LISTA]

Za dwa tygodnie - 23 maja - wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze dostosowujące europejskie regulacje dotyczące dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności. Bruksela zwiększyła m.in. listę naruszeń, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika.  

Za dwa tygodnie - 23 maja - wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze dostosowujące europejskie regulacje dotyczące dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności. Bruksela zwiększyła m.in. listę naruszeń, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika.  

Rośnie unijny katalog naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji przewoźnika [LISTA]
Fot. Trans.INFO

Rozporządzenia opublikowane 2 maja, będą za dwa tygodnie stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności ich implementacji do krajowego prawa. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 zmienia rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego rozszerza listę tych wykroczeń. Pojawią się nowe przewinienia związane z czasem odpoczynku, tachografem i kabotażem, a także delegowaniem kierowców. 

W odniesieniu do czasu pracy i odpoczynku kierowcy do listy naruszeń dołączone zostały następujące wykroczenia: 

 • brak rekompensującego okresu odpoczynku za dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku (bardzo poważne naruszenie),
 • regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku przekraczający 45 godzin w pojeździe (bardzo poważne naruszenie),
 • brak pokrycia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania poza pojazdem (poważne naruszenie), 
 • przewoźnik nie organizuje pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców (bardzo poważne naruszenie).

Jeśli chodzi o wykroczenia związane z tachografem, do listy dołączą:

 • niestosowanie lub nieprawidłowe stosowanie oznaczenia promu/pociągu (poważne naruszenie),
 • wymagane informacje nie zostały naniesione na wykresówkę (bardzo poważne naruszenie),
 • zapisy nie zawierają symboli państw, których granice przekroczył kierowca w ciągu dziennego okresu pracy (poważne naruszenie),
 • zapisy nie zawierają symboli państw, w których rozpoczął się i zakończył dzienny okres pracy kierowcy (poważne naruszenie).

Do naruszeń związanych z kabotażem Bruksela dodała następujące przewinienia:

 • wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w przyjmującym państwie członkowskim (bardzo poważne naruszenie),
 • wykonywanie przewozów kabotażowych w tym samym państwie członkowskim przez 4 dni od zakończenia ostatniego zgodnego z prawem przewozu kabotażowego w danym państwie członkowskim (bardzo poważne naruszenie),
 • przewoźnik nie jest w stanie przedstawić wyraźnego dowodu potwierdzającego wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego lub każdego kolejnego przewozu kabotażowego lub wszystkich przewozów przeprowadzonych w przypadkach, gdy pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w okresie 4 dni poprzedzających przewóz międzynarodowy, oraz przedstawić tych dowodów w czasie kontroli drogowej (bardzo poważne naruszenie).

Po wejściu w życie przepisów o delegowaniu kierowców 2 maja br. konieczne było również wprowadzenie do unijnych przepisów naruszeń z nimi związanych:

 • niekompletne informacje na temat zgłoszenia delegowania (poważne naruszenie),
 • niezłożenie zgłoszenia delegowania państwu członkowskiemu, do którego kierowca jest delegowany, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania (bardzo poważne naruszenie),
 • zgłoszenie delegowania kierowców zostało sfałszowane (bardzo poważne naruszenie),
 • kierowca nie jest w stanie przedstawić ważnego zgłoszenia delegowania (bardzo poważne naruszenie),
 • kierowcy nie udostępniono ważnego zgłoszenia delegowania (bardzo poważne naruszenie),
 • żądane dokumenty nie zostały przekazane do przyjmującego państwa członkowskiego w terminie ośmiu tygodni od daty złożenia wniosku (bardzo poważne naruszenie),
 • przewoźnik nie zaktualizował zgłoszeń delegowania w publicznym interfejsie połączonym z IMI (poważne naruszenie). 

Dodatkowo nowe rozporządzenie wprowadza naruszenie prawa właściwego dla zobowiązań umownych jako bardzo poważne naruszenie.

Przypomnijmy, że trzy poważne naruszenia (PN) popełnione przez ten sam pojazd w ciągu jednego roku są równe jednemu bardzo poważnemu naruszeniu (BPN). Z kolei trzy bardzo poważne naruszenia, podobnie jak jedno najpoważniejsze naruszenie (NN) popełnione przez ten sam pojazd/kierowcę w ciągu roku, prowadzą do uruchomienia krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji. 

 

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze