Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Od października 2020 w regionie Wielki Londyn obejmującym stolicę i 32 gminy miejskie wejdzie w życie nowy wymóg dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t. Dla trucków z zerowym ratingiem bezpieczeństwa będzie tam obowiązywał zakaz ruchu.

Direct Vision Standard (DVS) i HGV Safety Permit dla pojazdów ciężarowych wymaga, aby wszystkie samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton otrzymały zezwolenie na wjazd lub działalność w Wielkim Londynie – informuje Transport for London (londyński urząd transportu). Nowe normy dotyczą również pojazdów z zagranicy.

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Od października 2020 w regionie Wielki Londyn obejmującym stolicę i 32 gminy miejskie wejdzie w życie nowy wymóg dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t. Dla trucków z zerowym ratingiem bezpieczeństwa będzie tam obowiązywał zakaz ruchu.

Direct Vision Standard (DVS) i HGV Safety Permit dla pojazdów ciężarowych wymaga, aby wszystkie samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton otrzymały zezwolenie na wjazd lub działalność w Wielkim Londynie – informuje Transport for London (londyński urząd transportu). Nowe normy dotyczą również pojazdów z zagranicy.

Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Jest on jednym z elementów planu Vision Zero, który do 2041 r. ma doprowadzić do wyeliminowania wypadków z ofiarami śmiertelnymi i osobami poważnie rannymi na londyńskich drogach.

Direct Vision Standard ma wskazywać, ile kierowca ciężarówki widzi bezpośrednio przez okna kabiny. To jednocześnie miara poziomu ryzyka w pobliżu pojazdu dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści.

Wymagania HGV Safety Permit

Od 26 października 2020 r. wszystkie samochody ciężarowe o masie przekraczającej 12 ton wjeżdżające do Londynu lub działające na jego terenie, będą musiały posiadać ważne zezwolenie HGV Safety Permit.  Dotyczy to również pojazdów z zagranicy. 

System zezwoleń HGV Safety Permit obejmie Wielki Londyn i będzie działał 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Złożenie wniosku jest bezpłatne – informuje Transport of London.

System gwiazdkowy DVS

O pozwolenie na wjazd na teren Wielkiego Londynu będzie się można ubiegać jedynie dla tych pojazdów ciężarowych, które będą miały odpowiedni rating – tj. minimum jedną gwiazdkę DVS (maksymalnie można otrzymać 5 gwiazdek DSV). Składanie wniosku o pozwolenie dla jednego pojazdu, który otrzymał minimum jedną gwiazdkę, nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów. Możliwe jest złożenie  jednego wniosku o zezwolenia na kilka pojazdów – szczegóły znajdziecie na stronie TFL. O pozwolenie dla pojazdów z zagranicy można ubiegać się w ten sam sposób, dostarczając zagraniczne odpowiedniki dokumentów. 

Czas ważności zezwolenia będzie zależeć od liczby gwiazdek, jaką otrzymał. Przykładowo zezwolenia na pojazdy oznaczone trzema, czterema lub pięcioma gwiazdkami wygasną z końcem 25 października 2030 r. lub dziesięć lat po dacie złożenia wniosku, jeżeli zostanie przyznane później niż 26 października 2020 r. (w zależności od tego, co nastąpi później).

Jeżeli natomiast pojazd nie spełnia wymogów i nie otrzymał ani jednej gwiazdki DSV, w celu uzyskania pozwolenia należy wyposażyć go we wszystkie wymienione poniżej urządzenia bezpieczeństwa:

by poprawić pole widzenia kierowców w martwych punktach i wokół pojazdu należy zainstalować:
– lustra klasy V i VI,

– w pełni sprawny system kamer,

– system czujników z ostrzeżeniami dla kierowcy,

by ostrzegać użytkowników dróg o zamierzonych manewrach należy pojazdy wyposażyć:

– w oznakowanie ostrzegawcze,

– dźwiękowe ostrzeżenie o manewrowaniu pojazdem podczas skrętu w lewo (lub skrętu w prawo, jeśli w pojeździe jest kierownica po lewej stronie)

by zminimalizować fizyczny wpływ zagrożenia pojazd powinien posiadać:

– zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd.

Szczegółowe informacje na temat ratingu i potrzebnego wyposażenia znajdziecie w przewodniku dla przewoźników opublikowanym przez TFL.

Sankcje

Za wjazd samochodem ciężarowym na teren Wielkiego Londynu bez ważnego zezwolenia po 26 października 2020 r. będzie groził mandat (Penalty Charge Notice) w wysokości do 550 funtów (ok. 2,8 tys. złotych). Jego kwota zostanie obniżona do 275 funtów (ok. 1,4 tys. złotych) w przypadku zapłaty do 14 dni. 

TFL podkreśla, że może również cofnąć lub zawiesić zezwolenie, w przypadku gdy pojazd, który je uzyskał, narusza warunki zezwolenia. 

Surowsze normy emisji 

Dodatkowo od 26 października 2020 r. normy w strefie niskiej emisji (LEZ) będą surowsze. Ciężarówki, autobusy i autokary, będą musiały spełniać normy emisji Euro 6 (NOx i PM) lub uiścić dzienną opłatę za przejazd w obrębie Wielkiego Londynu.

Fot. Wikimedia/ Diliff CC BY 3.0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu