TransInfo

Fot. European Parliament/Flickr

Walka z zatorami płatniczymi. Parlament Europejski poparł krótsze terminy płatności

Proponowane przepisy mają ochronić firmy, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, przed tymi, którzy płacą z opóźnieniem i zapewnić terminowe płatności w celu uniknięcia zakłóceń w przepływach pieniężnych - podkreśla Parlament Europejski, który przyjął w tym tygodniu stanowisko w sprawie nowego rozporządzenia.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Europarlament 23 kwietnia przyjął stanowisko w sprawie zmienionych przepisów mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych i średnich. Sprawozdanie, które zostało przyjęte 459 głosami za, 96 przeciw, przy 54 wstrzymujących się, będzie stanowić stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu. Sprawą zajmie się nowy Parlament po wyborach europejskich, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca.

Projekt rozporządzenia, wprowadza szereg środków mających na celu wyeliminowanie niejasności i luk prawnych, które ograniczały skuteczność obowiązującej dyrektywy 2011/7/UE  w sprawie opóźnień w płatnościach.

Pozostało 62% artykułu do przeczytania.

Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Poprawa dyscypliny płatniczej 

Aby pomóc w standaryzacji i poprawie dyscypliny płatniczej przedsiębiorstw i organów, projekt rozporządzenia wprowadza bardziej rygorystyczne maksymalne terminy płatności wynoszące 30 dni zarówno w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B), jak i między rządem a przedsiębiorstwami (G2B) (w których dłużnikiem jest organ publiczny). Aby jednak zapewnić większą elastyczność w negocjowaniu warunków płatności, posłowie przyjęli przepisy dotyczące terminu 60 dni kalendarzowych w transakcjach B2B, gdy jest to wyraźnie uzgodnione w umowie.

Uznając, że specyficzne modele biznesowe i praktyki w sektorze handlu detalicznego często wymagają dłuższych terminów płatności ze względu na czynniki, takie jak niski obrót produktami, sezonowość lub unikalne cykle dla produktów (np. zabawek, biżuterii, sprzętu sportowego lub książek), europosłowie zaproponowali dopuszczenie terminów płatności do 120 dni w takich przypadkach.

Rekompensata za spóźnienie

Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza automatyczną płatność narosłych odsetek i opłat wyrównawczych za opóźnienia w płatnościach. Zgodnie proponowanymi przepisami dłużnik będzie winien od 50 do 150 euro za każdą transakcję (w zależności od jej wartości), aby zrekompensować wierzycielowi własne koszty odzyskiwania należności.

Na tym nie koniec zmian. Tekst rozporządzenia wprowadza nowe instrumenty egzekwowania prawa, dochodzenia roszczeń i podnoszenia świadomości. Zachęca również do korzystania z e-narzędzi w celu skrócenia opóźnień i szkoleń z zakresu wiedzy finansowej dla MŚP. Raz w roku instytucje zamawiające (np. podmioty rządowe) musiałyby przedkładać publicznie dostępne sprawozdania na temat swoich praktyk płatniczych krajowemu organowi wykonawczemu. Utworzone zostanie również europejskie obserwatorium opóźnień w płatnościach, które będzie monitorować, gromadzić i udostępniać dane dotyczące opóźnień w płatnościach i potencjalnych szkodliwych praktyk.

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  • dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  • dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
  • Poznaj wszystkie korzyści
WYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.

Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł

Masz już subskrypcję?Zaloguj się

Tagi