TransInfo

Fot. DB Schenker

Ważna umowa DB Schenker i MSC na biopaliwo pomoże zmniejszyć emisję w łańcuchu dostaw

Pierwsze tego rodzaju porozumienie między operatorem i armatorem. W 2023 r. co najmniej 30 000 standardowych kontenerów (TEU) popłynie po światowych oceanach z zerową emisją netto. Certyfikowane zrównoważone biopaliwa drugiej generacji pomagają w dekarbonizacji transportu oceanicznego.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

DB Schenker rozwija swoje ekologiczne usługi frachtu oceanicznego. Firma podpisała porozumienie z MSC Mediterranean Shipping Company, największą na świecie linią kontenerową. Dotyczy ono wykorzystania 12 000 ton metrycznych biopaliwa dla wszystkich własnych skonsolidowanych ładunków, LCL (less-than-container load), FCL (full-container-load) i kontenerów chłodniczych (reefer containers).

Ilość zakupionego biopaliwa jest wystarczająca, aby zaoszczędzić dodatkowe 35 000 ton ekwiwalentu CO2 (CO2e) w całym łańcuchu produkcyjnym (well-to-wake) na rynku. Odpowiednik około 30 000 standardowych kontenerów (TEU) będzie mógł być transportowany z zerową emisją CO2 netto, w zależności od sposobu wykorzystania paliwa podczas rejsu.

Podpisana w tym miesiącu umowa zakupu stanowi jedną z największych transakcji dotyczących biopaliw obniżających emisję dwutlenku węgla, zawartych pomiędzy operatorem i armatorem. Dotyczy ona stosowania certyfikowanych, zrównoważonych biopaliw drugiej generacji – pochodzących ze zużytego oleju kuchennego – zamiast konwencjonalnego paliwa żeglugowego z paliw kopalnych. Komponent 12 000 ton biopaliwa zostanie zmieszany w proporcji od 20% do 30%, co da w efekcie około 50 000 ton zmieszanego biopaliwa, wykorzystanego następnie przez kontenerowce MSC. Dzięki umowie, DB Schenker może zaoferować swoim klientom produkt, który umożliwia transport oceaniczny o zerowej wartości netto.

Certyfikowana redukcja emisji śladu węglowego klientów

To partnerstwo jest znaczącym przykładem zaangażowania DB Schenker w czystą logistykę. Stanowi kolejny ważny krok na rzecz wykorzystywania paliw alternatywnych w branży. Podobnie jak w przypadku lotów „zero netto” ze zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), klienci mogą teraz rezerwować regularny transport oceaniczny „zero netto” i otrzymać roczny certyfikat redukcji emisji dla swojego śladu węglowego.

Fot. DB Schenker; Thorsten Meincke i Soren Toft

Thorsten Meincke, Global Board Member for Air & Ocean Freight w DB Schenker:

Razem z MSC oferujemy naszym klientom wygodne i czyste rozwiązanie wykorzystujące biopaliwo najnowszej generacji, które pomoże im osiągnąć rzeczywistą dodatkową redukcję emisji. Robimy to, ponieważ wierzymy, że takie działanie jest słuszne i dlatego płacimy za zakup biopaliwa z góry. Jedno jest pewne: im więcej klientów będzie wymagać neutralności klimatycznej w całym łańcuchu dostaw, tym szybciej osiągniemy czysty fracht oceaniczny.

Caroline Becquart, Senior Vice President MSC:

Dekarbonizacja frachtu oceanicznego nie może być osiągnięta przez jednego gracza i wymaga współpracy pomiędzy armatorami i firmami logistycznymi oraz ich klientami. MSC Biofuel Solution to nasz pierwszy certyfikowany program kompensacji CO2, który zmniejsza emisję w łańcuchach dostaw naszych klientów. Tym samym przyspiesza transformację energetyczną poprzez tworzenie popytu na transport morski o zerowej emisji netto i dostarczanie bezpośrednich oszczędności CO2. Cieszymy się, że możemy współpracować z DB Schenker. Dzielimy podobne ambicje klimatyczne w naszej wspólnej podróży do zerowego poziomu emisji netto.

Fot. DB Schenker; Caroline Becquart

Biopaliwo może być wykorzystywane w regularnych operacjach frachtu morskiego bez konieczności dostosowywania infrastruktury statku lub łańcucha dostaw, dlatego jest to wygodne rozwiązanie. MSC Biofuel Solution ma być podejściem typu win-win, które pozwoli przejść od ambicji do działania. MSC bunkruje zrównoważone biopaliwo, a klienci korzystają ograniczając CO2, co generuje wartość w całym łańcuchu dostaw. To odróżnia ten program od inicjatyw kompensacji emisji dwutlenku węgla poza transportem morskim, które koncentrują się na przyszłych redukcjach emisji.

Biopaliwo i kompensacja CO2: Dodatkowe informacje

Biopaliwo jest bardzo dobrze oceniane jako paliwo transformacji dekarbonizacyjnej ze względu na jego wysoką jakość (zgodnie z aneksem IX, część A+B, EU RED II) oraz zasadę dodatkowości. To ostatnie oznacza, że każda tona metryczna biopaliwa jest produkowana i tankowana (bunkrowana) „dodatkowo” w stosunku do linii bazowej, a więc stanowi dodatkową redukcję emisji w ogólnym śladzie węglowym i faktyczne unikanie paliw kopalnych.

  • Cały łańcuch nadzoru nad procesem kompensacji CO2 jest niezależnie weryfikowany, a oszczędności poświadczone przez zewnętrzne organizacje certyfikujące. Potwierdzają one poziom redukcji emisji ze śladu węglowego wytwarzanego w transporcie towarów. Dostawca wystawia również dowód że to zrównoważone paliwo.
  • Biopaliwo drugiej generacji, zwane również biopaliwem zaawansowanym, zapewnia co najmniej 80% redukcji emisji CO2e (well-to-wake). W przypadku frachtu oceanicznego, DB Schenker gwarantuje również niewykorzystywanie oleju palmowego, w tym pozostałości oleju palmowego, i brak zjawiska tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC: indirect land use change).
  • 100% redukcji emisji w transporcie kontenerowym jest zapewnione dzięki nadwyżce paliwa, która równoważy również emisje powstałe podczas jego produkcji i transportu. Dzięki temu DB Schenker może osiągnąć zerową emisję netto w trybie well-to-wake unikając paliw kopalnych we frachcie oceanicznym.