Strona główna

/

Transport

/

Od dziś zmiany w formalnościach ...

Od dziś zmiany w formalnościach dotyczących zaświadczenia A1
Fot. Bartosz Wawryszuk

Od dziś zmiany w formalnościach dotyczących zaświadczenia A1

Od dziś, tj. od 1 kwietnia 2022 r., zmienia się forma składania wniosków o wydanie  zaświadczenia A1. To ważna informacja dla wszystkich przewoźników, którzy zatrudniają obcokrajowców, np. z Ukrainy.

Od dziś, tj. od 1 kwietnia 2022 r., zmienia się forma składania wniosków o wydanie  zaświadczenia A1. To ważna informacja dla wszystkich przewoźników, którzy zatrudniają obcokrajowców, np. z Ukrainy.

Od dziś zmiany w formalnościach dotyczących zaświadczenia A1
Fot. Bartosz Wawryszuk

Od początku kwietnia wnioski o zaświadczenie A1 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce – przypomina urząd. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 kwietnia br. ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o zaświadczenia A1 i w odpowiedzi na nie wydaje zaświadczenia A1 również w formie dokumentów elektronicznych. Wydane przez ZUS zaświadczenia będą udostępniane osobie składającej wniosek na jej profilu, utworzonym na PUE ZUS – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować. Taki wydruk jest dokumentem urzędowym. 

W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, ZUS wyda decyzję. Będzie ona dostępna na profilu PUE ZUS wnioskodawcy.

Zaświadczenie A1 dla kierowcy

Zaświadczenie A1 wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu potwierdzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce, a także poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie.

Formularz A1 jest potrzebny w przypadku podjęcia zarobkowej pracy poza terytorium Polski na terenie państwa lub państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 

Brak takiego zaświadczenia jest postrzegany w niektórych państwach Unii Europejskiej jako przesłanka do stwierdzenia istnienia pracy nielegalnej (np. we Francji). W konsekwencji zagraniczny pracodawca może zostać ukarany grzywną. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)