Wielkanocne zakazy ruchu ciężarówek. Jeden z sąsiadów Polski wprowadził rozluźnienia
Fоt. Trans.INFO

Wielkanocne zakazy ruchu ciężarówek. Jeden z sąsiadów Polski wprowadził rozluźnienia

W okresie świąt wielkanocnych w wielu krajach Europy będą obowiązywały zakazy ruchu ciężarówek. Pierwsze już jutro. Jeden z krajów rozluźnił jednak ograniczenia dla trucków.

Aktualizacja, 14 kwietnia 2022 r., godz. 8:15

W okresie świąt wielkanocnych w wielu krajach Europy będą obowiązywały zakazy ruchu ciężarówek. Pierwsze już jutro. Jeden z krajów rozluźnił jednak ograniczenia dla trucków.

Aktualizacja, 14 kwietnia 2022 r., godz. 8:15

Wielkanocne zakazy ruchu ciężarówek. Jeden z sąsiadów Polski wprowadził rozluźnienia
Fоt. Trans.INFO

14 kwietnia (Wielki Czwartek)

Węgry – od godz. 22 do 24. Ograniczenia na Węgrzech dotyczą pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 t.

 

15 kwietnia (Wielki Piątek)

Czechy – od 13 do 22. Zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych i zestawów o dmc powyżej 7,5 t.

Niemcy – od 0:00 do 24. Nie mogą wówczas jeździć po niemieckich drogach pojazdy ciężarowe o dmc przekraczającym 7,5 t oraz samochody ciężarowe z przyczepami.

Słowacja – od 0:00 do 22. Słowackie zakazy ruchu obowiązują dla ciężarówek o dmc powyżej 7,5 t i pojazdów ciężarowych o dmc ponad 3,5 t z przyczepą lub naczepą. Słowacja wprowadziła jednak poluzowanie i świąteczne zakazy nie dotyczą samochodów ciężarowych przyjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej z krajów sąsiednich, które zmierzają do siedziby firmy lub miejsca rozładunku na terytorium Słowacji. 

Słowenia – od 14 do 22. Ograniczenie obowiązuje pojazdy ciężarowe oraz zestawy pojazdów o dmc przekraczającym 7,5 t.

Szwajcaria – od 0:00 do 24. Szwajcarskie zakazy obejmują ciężarówki o dmc powyżej 3,5 t.

Węgry – od godz. 0:00 do 22. 

Włochy – od 14 do 22. We Włoszech obowiązują ograniczenia dla ciężarówek powyżej 7,5 tony.

 

16 kwietnia (Wielka Sobota)

Austria – od godz. 15 do 24. W Austrii ograniczenie obowiązuje ciągniki z przyczepami o dmc ciągnika lub przyczepy powyżej 3,5 tony, samochody ciężarowe, pojazdy przegubowe lub samobieżne maszyny przemysłowe o dmc powyżej 7,5 tony.

Chorwacja –  od godz. 15 do 23. W tym kraju zakazem objęte są pojazdy ciężarowe i zestawy o dmc powyżej 7,5 t oraz ciężarówki i pojazdy z przyczepami przekraczającymi 14 m długości.

Francja – od godz. 22 do 24. Francuskie ograniczenia obejmują samochody ciężarowe i zestawy pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony. 

Luksemburg – od godz. 21:30 do 24 w kierunku Francji i od godz. 23:30 do 24 w kierunku Niemiec.

Polska – od godz. 18 do 22. W naszym kraju ograniczenia obowiązują pojazdy powyżej 12 ton.

Węgry – od godz. 22 do 24.

Włochy – od godz. 9 do 16.

 

17 kwietnia (Wielkanoc)

Austria – od godz. 0:00 do 22. 

Chorwacja – od godz. 14 do 23.

Czechy – od godz. 13 do 22.

Francja – od godz. 0:00 do 24.

Liechtenstein – od godz. 0:00 do 24. Zakazy w tym kraju dotyczą pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t oraz zestawów o dmc powyżej 5 t.

Luksemburg – od godz. 0:00 do 21:45 w kierunku Francji i od godz. 23:30 do 24 w kierunku Niemiec.

Niemcy – od godz 0:00 do 22.

Polska – od godz. 8 do 22.

Słowacja – od godz. 0:00 do 22 (wprowadzono rozluźnienie – patrz wyżej).

Słowenia – od godz. 8 do 22.

Szwajcaria – od godz. 0:00 do 24.

Węgry – od godz. 0:00 do 22 (węgierski rząd wprowadził na wniosek stowarzyszenia przewoźników MKFE tzw. okno czasowe, w którym zakazy nie obowiązują. Trwa ono od godz. 22 w niedzielę do godz. 6 rano w poniedziałek)

Włochy – od godz. 9 do 22.

 

18 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)

Austria – od godz. 0:00 do 22.

Chorwacja – od godz. 14 do 23.

Czechy – od godz. 13 do 22.

Francja – od godz. 0:00 do 22.

Liechtenstein – od godz. 0:00 do 24.

Luksemburg – od godz. 0:00 do 21:45.

Niemcy – od godz 0:00 do 22.

Polska – od godz. 8 do 22.

Słowacja – od godz. 0:00 do 22 (wprowadzono rozluźnienie – patrz wyżej).

Słowenia – od godz. 8 do 22.

Szwajcaria – od godz. 0:00 do 24.

Węgry – od godz. 6:00 do 22.

Włochy – od godz. 9 do 22.

 

19 kwietnia (wtorek)

Włochy – od godz. 9 do 14.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze