Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Podajemy wykaz dni, w których obowiązują zakazy ruchu ciężarówek w Luksemburgu. Informujemy również o pojazdach nieobjętych ograniczeniami.

Ograniczenia w Luksemburgu obowiązują na całej sieci dróg i autostrad. Pojazdy ciężarowe jadące z Belgii lub Niemiec w kierunku Francji, o dmc powyżej 7,5 t z przyczepa lub bez, nie mogą poruszać się po tamtejszych drogach od godz. 21:30 w soboty i w przeddzień świąt publicznych  do 21:45 w niedziele oraz święta publiczne.

Ciężarówki o tej samej dmc jadące z Belgii lub Francji w kierunku Niemiec, obowiązuje z kolei zakaz od godz. 23:30 w soboty i przeddzień świąt publicznych do godz. 21:45 w niedziele oraz święta publiczne.

Dni świąteczne w Luksemburgu w 2019 r.

22 kwietnia (Wielkanoc),

1 maja (Święto Pracy),

9 maja (Dzień Europy – władze Luksemburga mają jeszcze potwierdzić obowiązywanie zakazu dla ciężarówek w tym dniu),

30 maja (Wniebowstąpienie Pańskie),

10 czerwca (Zielone Świątki),

23 czerwca (święto państwowe)*,

15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny),

1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych),

25 grudnia (Boże Narodzenie),

26 grudnia (Boże Narodzenie) – obowiązuje tylko ciężarówki poruszające się w kierunku Niemiec.

*Mimo święta, nie ma ograniczenia jazdy 23 czerwca .

Dodatkowo, poza ograniczeniami w podane wyżej dni świąteczne, zakazy w Luksemburgu będą obowiązywać również 14 lipca i 11 listopada dla operacji transportowych w kierunku Francji oraz w 19 kwietnia, 3 października i 26 grudnia w przypadku przewozów do Niemiec.

Jak informuje Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), pojazdy objęte wyżej wymienionymi ograniczeniami nie mogą zatrzymywać się lub parkować na drogach publicznych. Podczas obowiązywania zakazów, warunek ten stosuje się również do pojazdów o dmc powyżej 7,5 t, które zarejestrowane są lub mają częściowy ładunek w Luksemburgu i które przewożą towary do Francji lub Niemiec.

Za niestosowanie się do wspomnianych zakazów (również zakazu parkowania), luksemburska policja ma prawo nakazać powrót do kraju pochodzenia lub siedziby firmy albo do miejsca załadunku bądź rozładunku w Luksemburgu.

Dodatkowe zakazy ruchu

Ponadto pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t (z wyjątkiem pojazdów należących do mieszkańców oraz pojazdów dostawczych) obowiązuje stały zakaz ruchu na następujących drogach:

– CR150, pomiędzy skrzyżowaniem tej drogi z CR152 w Burmerangei i skrzyżowaniem CR150 z CR152 w Remerschen (w obu kierunkach),

– CR152 między skrzyżowaniem z CR150 w Burmerange a skrzyżowaniem z CR152B w Schengen (w obu kierunkach),

–  N16, między skrzyżowaniem z N16A w Mondorf-les-Bains i węzłem Mondor łączącym autostradę A13 z N16 (w obu kierunkach),

– skrzyżowanie Schengen z A13, w kierunku Croix de Bettembourg, pomiędzy N10 a A13,

– CR151 od skrzyżowania z N16 w „Kapebësch” do skrzyżowania z CR152 w Bech-Kleinmacher,

– CR162 od skrzyżowania z CR150A w Elvange do skrzyżowania z CR152 w Wintrange.

Dodatkowo pojazdy przewożące towary w tranzycie o dmc z przyczepą lub bez przekraczającym 3,5 t, na części dróg obowiązuje stały zakaz ruchu tranzytowego. Jak przypomina IRU, obowiązkowe drogi są oznakowane znakiem przedstawiającym zarys pojazdu, napis “3,5 t” oraz wskazany kierunek jazdy: „Transit Belgium”, „Transit France”, „Transit Germany” lub „Transit Germany/France”. Zakazy te nie dotyczą pojazdów, które wjeżdżają do Luksemburga drogą położoną na północ od Steinfort-Rosenberg, przez przejście graniczne na N6 i Echternach-Echternacherbrück oraz przez przejście graniczne na N11.

Pojazdy nieobjęte zakazami

Zgodnie z informacją udostępnioną przez IRU świąteczne i niedzielne zakazy ruchu nie obejmują:

– pojazdów przewożących żywe zwierzęta, artykuły pochodzenia zwierzęcego łatwo psujące się, niezależnie od ich stanu (świeże, zamrożone, głęboko mrożone lub solone, wędzone, suszone, sterylizowane); świeże lub nieprzetworzone artykuły pochodzenia roślinnego łatwo psujące się (owoce i warzywa), cięte kwiaty lub rośliny i kwiaty doniczkowe,

– pustych przewozów w związku z transportem towarów wymienionych powyżej, pod warunkiem jednak, że pojazdy jadą do Niemiec,

– pojazdów, które w okresie żniw, służą do zbierania i transportu produktów rolnych z miejsca zbiorów do miejsca ich składowania, pakowania, przetwarzania,

– pojazdów przewożących ładunki niezbędne do właściwej organizacji wydarzeń i imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, ekonomicznych lub politycznych,

– pojazdów przewożących wyłącznie gazety,

– pojazdów realizujących przeprowadzki biur oraz fabryk,

– pojazdów należących do detalistów, które wykorzystywane są do sprzedaży ich produktów na targach lub rynkach,

– pojazdów transportu kombinowanego kolejowo-drogowego, między miejscem załadunku i stacją transferu lub pomiędzy stacją transferu a miejscem rozładunku (przeznaczenia towarów), pod warunkiem, że przebyta trasa nie przekracza 200 km, a przewóz odbywa się w kierunku Niemiec,

– pojazdów poruszających się na podstawie specjalnych zezwoleń Ministra Transportu, o dmc wskazanej powyżej. Dotyczy to przede wszystkim przewozów zapewniających nieprzerwane działanie fabryk, zapewnienia ciągłości dostaw i realizacji usług publicznych w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby lokalne.

Zezwolenie należy okazać w trakcie kontroli.

Fot. Picserver/ Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu