Zakazy ruchu ciężarówek w Niemczech w 2021 r.

Zakazy ruchu ciężarówek w Niemczech w 2021 r.

Zakazy ruchu ciężarówek w Niemczech w 2021 r.

Federalny Urząd Transportu Towarów (BAG) opublikował wykaz zakazów ruchu ciężarówek w dni świąteczne w 2021 r.

Aktualizacja 29 kwietnia 2021

W Niemczech świątecznym i niedzielnym zakazom ruchu podlegają ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru. Ograniczenia obowiązują na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach od 0.00 do 22. Należy jednak pamiętać, że niektóre ze świąt i związane z nimi zakazy ruchu, dotyczą tylko określonych regionów.

BAG opublikował na początku roku listę dni świątecznych w 2021 r., w których będą obowiązywały zakazy ruchu (niżej). Jednak ze względu na pandemię większość niemieckich landów zniosła wiosną ograniczenia dla samochodów ciężarowych do 30 czerwca. Poluzowanie to nie dotyczy jednak pojazdów ponadnormatywnych przejeżdżających przez następujące kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Saksonia, Berlin, Saara. Natomiast w Bawarii zniesienie zakazów obowiązuje na razie tylko do 16 maja. Bawaria i Turyngia zawiesiły świąteczne zakazy tylko w stosunku do niezbędnych przewozów.

Zakazy ruchu w Niemczech w 2021 r.

– 2 kwietnia – Wielki Piątek (zakaz obowiązuje w całym kraju).

– 5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (zakaz obowiązuje w całym kraju).

– 13 maja – Wniebowstąpienie Pańskie (zakaz obowiązuje w całym kraju).

– 24 maja – Poniedziałek Zielonych Świątek (zakaz obowiązuje w całym kraju).

– 3 czerwca – Boże Ciało (tylko w landach: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saara).

– 3 października (Dzień Zjednoczenia Niemiec).

– 31 października – Dzień Reformacji (tylko w następujących landach: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia- Anhalt i Turyngia).

– 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych (tylko w landach: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saara).

– 25 grudnia – Boże Narodzenie.

– 26 grudnia – Boże Narodzenie.

Porozumienie landów w sprawie rozluźnienia zakazów dla tranzytu

Nadrenia Północna-Westfalia i Dolna Saksonia porozumiały się w sprawie zakazów ruchu ciężarówek w następujące po sobie dni świąteczne. Uzgodnienia landów dotyczą Dnia Reformacji (31 października), który jest świętem w Dolnej Saksonii oraz dnia Wszystkich Świętych (1 listopada) obchodzonego w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zgodnie z ustaleniami czas obowiązywania zakazu ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony będzie ograniczony w tych dniach do godzin od 6 do 22 (w dniu święta w danym landzie). Władze regionów chcą w ten sposób poprawić przepływ ruchu.

Ponadto oba landy przyznają prawo do przejazdu ciężarówkami ważnymi trasami tranzytowymi A1, A2, A30, A31 i A33 w godzinach od 6 do 22. Przepis ten ma obowiązywać również, jeśli Dzień Reformacji lub Dzień Wszystkich Świętych przypada w niedzielę.

Szczegóły na temat tras, z których w dni świąteczne – w Dzień Reformacji w Dolnej Saksonii i w dzień Wszystkich Świętych w Nadrenii Północnej-Westfalii – będą mogły korzystać ciężarówki powyżej 7,5 t, znajdziecie w naszym materiale na ten temat.

Ponadto Hesja, w której w przeciwieństwie do graniczącej z nią Nadrenii Północnej-Westfalii, nie jest obchodzony dzień Wszystkich Świętych, zrezygnowała w tym terminie ze ścigania i karania wykroczeń związanych z łamaniem zakazu ruchu ciężarówek w landzie. Dotyczy to jednak wyłącznie pojazdów jadących najkrótszą trasą między dwoma częściami Hesji przez Nadrenię Północnej-Westfalię. W tym celu można skorzystać wyłącznie z autostrady A44 w rejonie skrzyżowania nr 65, między granicą Hesji i Nadrenii Północnej-Westfalii na 43,2 kilometrze do granicy landów Nadrenii Północnej-Westfalii z Hesją na 38,4 kilometrze.

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich

Niektóre ciężarówki wyłączone są spod niemieckich zakazów niedzielnych i świątecznych. To te pojazdy, które realizują:

– kombinowane przewozy towarowe (droga-kolej) od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości nieprzekraczającej 200 km;

– kombinowane przewozy towarowe (portowo-drogowe) między punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym w odległości nieprzekraczającej 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

– przewozy następujących towarów i przejazdy “na pusto” z nimi związane: świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego, świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego, świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego, łatwo psujących się owoców i warzyw.

Fot. pixabay/Alexas_Fotos/public domain

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze