Zalety i wady zawodu kierowcy – oto jak widzą je polscy truckerzy

Zalety i wady zawodu kierowcy – oto jak widzą je polscy truckerzy

Dobre zarobki, samodzielność stanowiska i po prostu zamiłowanie do wykonywanej pracy – to główne czynniki, które kierowcy wskazali jako zalety swojego zawodu. Z kolei wśród wad pracy za kółkiem wskazywali najczęściej rozłąkę z rodziną i duże oddalenie od domu, a także nieoptymalny czas pracy. Takie wnioski płyną z ankiet, które przeprowadziła wśród kierowców Asmo Solutions, agencja pośrednictwa pracy na rynek niemiecki.

Na bazie odpowiedzi Asmo Solutions przygotowała raport „Polscy kierowcy samochodów ciężarowych o warunkach zatrudnienia w Polsce i w Niemczech”. Jako największa zaletę zawodu kierowcy, ankietowani wskazali dobre zarobki. Odpowiedź wskazująca na finanse padła w 35,3 proc. wszystkich udzielonych odpowiedzi.

Kolejny atut zawodu to „samodzielność stanowiska pracy”, która wskazało 20,3 proc. uczestników badania. Trzecią najpopularniejszą odpowiedzią dotyczącą zalet pracy kierowcy (15,5 proc. odpowiedzi) było „lubię lub kocham to co robię”. Jako pozytywne strony fachu ankietowani wskazywali także „poznawanie nowych miejsc, ludzi i kultur” (14,4 proc.). Natomiast 7 proc. badanych nie widzi żadnych zalet pracy kierowcy.

Rozłąka z rodziną doskwiera

Z drugiej strony, jeśli chodzi o minusy zawodu – zdecydowanie z najgorszą wadę w oczach kierowców uchodzi dużą odległość od domu i rozłąka z rodziną lub brak czasu dla bliskich. Ten mankament wskazało 40,8 proc. Drugą wadą według ankietowanych jest nieoptymalny czas pracy (14,6 proc.). Na trzecim miejscu „cieni” zawodu znalazły się stres i choroby zawodowe (12,7 proc.).

Truckerzy za negatywne aspekty swojego fachu uznali także:

– złą infrastrukturę parkingową, w tym brak miejsc parkingowych, niestrzeżone parkingi i złą infrastrukturę sanitarną na parkingach (10,4 proc.),

– wysokie ryzyko zawodowe (8,5 proc.),

– niskie płace i perspektywy niskiej emerytury (5,4 proc.),

– brak poszanowania do zawodu (4,6 proc.).

Tylko 3,1 proc. badanych uznało, że zawód kierowcy nie ma wad.

Kierowcy gotowi do pracy poza Polską

Autorzy badania zapytali także kierowców o to, co można zmienić w zawodzie kierowcy i co wpłynęłoby na zwiększenie ich satysfakcji z pracy.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że największa bolączka jest czas pracy. Prawie jedna czwarta ankietowanych uważa, że potrzebna jest regulacja lub zmiana w godzinach pracy. Na drugim miejscu znalazły się odpowiedzi wskazujące na podwyższenie wynagrodzenia (23 proc.).

Kierowcy chcieliby też, żeby ich zawód był darzony większym szacunkiem (12,9 proc.), oraz by było więcej, lepiej wyposażonych parkingów (7,9 proc.).

Jeśli chodzi o podejście truckerów do zatrudnienia poza Polską, to z danych zgromadzonych przez Asmo Solutions wynika, że zdecydowana większość jest gotowa do podjęcia pracy za granicą (77 proc.). Z kolei główną bolączką w obecnym miejscu zatrudnienia jest dla ankietowanych wynagrodzenie, warunki socjalne oraz świadczenia emerytalne (31,6 proc.). Natomiast w pracy w Polsce trzyma kierowców przede wszystkim rodzina i bliskość domu (32,4 proc.). W tym względzie mniejsze znaczenie mają dla nich zarobki i świadczenia socjalne oraz warunki i dobra atmosfera w pracy (po 14,8 proc.).

A co Waszym zdaniem jest największą wadą i zaletą zawodu kierowcy? Może macie inne odczucia niż uczestnicy ankiety?

Fot. Trans.INFO

czas pracy

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty