Zaostrzyli prawo, by chronić cyklistów i pieszych. Nowe mandaty i kary więzienia
Fot. Flickr/Álvaro Ibáñez CC BY-NC-SA 2.0

Zaostrzyli prawo, by chronić cyklistów i pieszych. Nowe mandaty i kary więzienia

W Hiszpanii weszło niedawno w życie tzw. “prawo rowerowe”, które ma na celu zwiększenie ochrony prawnej ofiar wypadków drogowych wynikających z nieostrożności kierowców. Od teraz zmotoryzowanym grożą konsekwencje prawne. Nowe przepisy wprowadzają też surową karę za nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzysty.

W Hiszpanii weszło niedawno w życie tzw. “prawo rowerowe”, które ma na celu zwiększenie ochrony prawnej ofiar wypadków drogowych wynikających z nieostrożności kierowców. Od teraz zmotoryzowanym grożą konsekwencje prawne. Nowe przepisy wprowadzają też surową karę za nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzysty.

Zaostrzyli prawo, by chronić cyklistów i pieszych. Nowe mandaty i kary więzienia
Fot. Flickr/Álvaro Ibáñez CC BY-NC-SA 2.0

Reforma hiszpańskiego kodeksu karnego weszła w życie 15 września, dzień po publikacji w dzienniku ustaw (BOE). Zgodnie z nowymi przepisami wszelka lekkomyślność za kierownicą, która spowoduje poważne obrażenia lub utratę życia, będzie uważana za przestępstwo i dlatego będzie ścigana z kodeksu karnego. Główna zmiana polega na modyfikacji pojęcia rażącego niedbalstwa. Jeżeli sędzia stwierdzi, że wypadek został spowodowany w wyniku rażącego zaniedbania, postępowanie karne zostanie wszczęte, nawet jeśli ofiara nie będzie się tego domagała. 

W przypadku spowodowania wypadku przez zaniedbanie, przewidziane jest bezwzględne cofnięcie prawa jazdy. Jeśli dojdzie do wypadku śmiertelnego – kierowca straci prawo jazdy na okres od 3 do 18 miesięcy.

Kolejną z istotnych zmian jest zakwalifikowanie jako przestępstwa ucieczki z miejsca wypadku, gdy doszło w jego wyniku do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu jednej lub więcej osób. Natomiast w sytuacji, gdy rażące niedbalstwo spowoduje uraz, który narusza integralność fizyczną ofiary, a ofiara wymaga leczenia medycznego lub chirurgicznego, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jeśli wiąże się to z utratą ważnego organu lub członka, kara pozbawienia wolności będzie wynosić od jednego roku do trzech lat, a jeśli spowoduje deformację lub bezużyteczność organu lub członka innego niż główny (np. palce), będzie zagrożone karą od 6 miesięcy do 2 lat więzienia.

Wyprzedzanie rowerzystów

Dodatkowo w celu ochrony rowerzystów wprowadzono obowiązek całkowitej zmiany pasów w celu wyprzedzenia rowerzysty. Niezachowanie minimalnego dystansu 1,5 metra przy wyprzedzaniu uczestnika ruchu jadącego rowerem skutkować będzie sześcioma punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 200 euro. Ponadto wprowadzono zakaz parkowania na ścieżkach rowerowych, aby zapobiec kolizji rowerzystów z pojazdami stojącymi na tych ścieżkach.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze