Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców – rząd zatwierdził zmiany w przepisach
Fot. Bartosz Wawryszuk

Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców – rząd zatwierdził zmiany w przepisach

Rząd zatwierdził wczoraj zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które mają doprowadzić do usprawnienia formalności przy legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. Jeśli propozycje te wejdą w życie, przedsiębiorcom, w tym przewoźnikom i firmom logistycznym, będzie nieco łatwiej pozyskiwać zagranicznych pracowników.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

20.10.2021

Rząd zatwierdził wczoraj zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które mają doprowadzić do usprawnienia formalności przy legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. Jeśli propozycje te wejdą w życie, przedsiębiorcom, w tym przewoźnikom i firmom logistycznym, będzie nieco łatwiej pozyskiwać zagranicznych pracowników.

Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców – rząd zatwierdził zmiany w przepisach
Fot. Bartosz Wawryszuk

Projekt nowelizacji przepisów regulujących postępowania administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy, przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Z punktu widzenia pracodawców jedną z najważniejszych zmian jest rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu przy udzielaniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego obcokrajowiec będzie musiał otrzymywać pensję nie niższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia.

Oprócz tego nowelizacja ustawy o cudzoziemcach przewiduje:

– wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;

– poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

– wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Zwłaszcza ten ostatni punkt może być ważny dla branży TSL. Jeśli bowiem rząd uzna sektor za strategiczny dla gospodarki, wtedy przewoźnicy i operatorzy logistyczni być może będą mogli skorzystać z przyspieszonej procedury, przy zatrudnianiu np. kierowców i pracowników magazynowych zza naszej wschodniej granicy. Jakie podmioty zostaną za takie uznane – to określi minister właściwy do spraw gospodarki.

Oprócz tego nowelizacja przewiduje uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą w toku.

Ponadto zmian można się spodziewać w postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tych kwestiach rząd zakłada wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)