Dziś Dzień Świadomości zmęczenia kierowców. Data nie jest przypadkowa
Fot. AdobeStock/standret

Dziś Dzień Świadomości zmęczenia kierowców. Data nie jest przypadkowa

21 czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku, Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) obwołała pierwszym Dniem Świadomości na temat zmęczenia kierowców. Celem akcji jest zapewnienie truckerom dobrych, uczciwych warunków pracy. 

21 czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku, Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) obwołała pierwszym Dniem Świadomości na temat zmęczenia kierowców. Celem akcji jest zapewnienie truckerom dobrych, uczciwych warunków pracy. 

Dziś Dzień Świadomości zmęczenia kierowców. Data nie jest przypadkowa
Fot. AdobeStock/standret

Dziś ETF rozpoczyna pierwszy w Europie Dzień Świadomości na temat zmęczenia kierowców. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na to, jak krytyczny jest problem zmęczenia kierowców w transporcie drogowym.

21 czerwca to najdłuższy dzień w roku – ale dla zawodowych kierowców najdłuższy dzień to każdy dzień!” – podkreśla organizacja.

Federacja chcąc podnieść świadomość społeczeństwa na ten temat i zaplanowała kilka akcji w całej Europie między 19 a 25 czerwca 2023 r. 

Biorąc pod uwagę ciągły niedobór zawodowych kierowców w Europie, problem zmęczenia kierowców stał się jeszcze bardziej palący. Badanie ETF z 2021 r. wskazuje, że chroniczne zmęczenie jest normą wśród zawodowych kierowców w całej Europie, przy czym 60 proc. kierowców ciężarówek i 66 proc. kierowców autobusów i autokarów, spośród prawie 2900, zgłosiło, że było regularnie zmuszanych do prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia” – alarmuje ETF.

Podczas badania, które ETF przeprowadziła wraz z niemieckim instytutem badawczym wmp consult, skupiono się nie tylko na skutkach przemęczenia kierowców, jak w dotychczasowych analizach tego zagadnienia, lecz również na przyczynach. Są to przede wszystkim: 

 • długie godziny pracy, 
 • nieregularne i długie harmonogramy, 
 • złe warunki odpoczynku,
 • niewystarczająca ilość odpoczynku i przerw.

Objawy zmęczenia

ETF wylicza w raporcie objawy zmęczenia – zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne. Mogą one obejmować znaczący spadek pulsu, obniżony poziom saturacji krwi, zmniejszoną siłę mięśni, zmiany w aktywności mózgu, brak ruchów gałki ocznej i przymknięte oczy, jak również częste kiwanie głową i zmniejszone napięcie mięśni szyi.

Skutki tych zaburzeń poznawczych i motorycznych wiążą się z zawężeniem pola percepcji, obniżeniem poziomu uwagi, podwyższonym poziomem stresu i niepokoju, a także sennością i trudnościami w koordynacji różnych części ciała.

 U osoby prowadzącej pojazd skutki te mogą prowadzić do:

 • mniejszej kontroli nad prowadzeniem pojazdu, np. zjeżdżanie z pasa ruchu,
 • wydłużonego czasu reakcji, np. zbyt późnego hamowania,
 • niepamiętania ostatnich przejechanych kilometrów,
 • słabej kontroli nad prędkością i nieświadomych zmian prędkości,
 • zmniejszonej uwagi, np. niekontrolowanie obrazu w lusterkach.

Zmęczenie kierowców nieodłącznym elementem zawodu

Problem (zmęczenia kierowców – przyp. red.) jest bardzo powszechny, jednak nie zawsze odpowiednio się nań wskazuje… Wielu kierowców ukrywa swoje zmęczenie z obawy przed utratą pracy” – powiedział cytowany w raporcie ETF austriacki kierowca autobusu i autokaru.

„Zawsze czuję się zmęczony” – brzmiała wypowiedź polskiego kierowcy samochodu ciężarowego.

Wielu kierowców postrzega zmęczenie jako cechę charakterystyczną tego zawodu – wynika z analizy ETF. 

Organizacja w raporcie oceniła stopień zmęczenia kierowców w oparciu o szereg pytań dotyczących: 

 • odczuwania zmęczenia podczas prowadzenia pojazdu,

  Źródło grafiki: ETF

 • przypadków zaśnięcia za kierownicą (mikrosen),

  Źródło grafiki: ETF

 • nieplanowanego zatrzymywania pojazdu z uwagi na zmęczenie,

  Źródło grafiki: ETF

 • chęci zatrzymania pojazdu z uwagi na zmęczenie i niemożności postąpienia zgodnie z tą potrzebą.

  Źródło grafiki: ETF

Skutki zmęczenia

Niestety nie można jeszcze precyzyjnie określić, ile wypadków wynika ze zmęczenia. Badania, w których analizuje się zmęczenie jako przyczynę wypadku, opierają się na sprawozdawczości własnej, danych z protokołów policyjnych oraz szczegółowego dochodzenia w razie wypadku.

Poza wpływem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli zwiększonym ryzykiem wypadków spowodowanych przez zmęczenie kierowców, ETF identyfikuje jeszcze inne jego skutki.

Należą do nich przewlekłe schorzenia związane ze zmęczeniem, takie jak:

 • problemy układu trawiennego,
 • choroby mięśnia sercowego,
 • stres,
 • szkodliwe nadużywanie narkotyków i alkoholu, 
 • choroby psychiczne.

Z ustaleń federacji wynika także, że zmęczenie ma poważny negatywny wpływ na dobre samopoczucie kierowcy i jego życie prywatne. Truckerzy wyjaśniają, że w wyniku zmęczenia czują się zbyt wyczerpani, by brać udział w życiu społecznym, jak również, że zmęczenie powoduje u nich problemy z koncentracją. 

Potrzebna zmiana warunków pracy

ETF podkreśla, że jedynym remedium na zmęczenie kierowców – spowodowane przede wszystkim złymi warunkami pracy – jest zapewnienie, że będą pracowali w dobrych warunkach, za sprawiedliwe wynagrodzenie i na uczciwych zasadach. 

Ponadto poprawa warunków pracy truckerów ma zasadnicze znaczenie dla zatrzymania i przyciągnięcia nowych osób do zawodu, przynosząc bezpośrednie korzyści dla dobrostanu kierowców zawodowych i ogólnego bezpieczeństwa ruchu drogowego” – czytamy w komunikacie federacji. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze