Zmiany w opodatkowaniu VAT w handlu online przesunięte o kilka miesięcy

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Zmiany w opodatkowaniu VAT w handlu online przesunięte o kilka miesięcy

Unijny Pakiet dotyczący e-handlu i VAT-u ma ułatwić handel transgraniczny, zwalczanie oszustw związanych z VAT-em i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw w UE. Pierwotnie miał wejść w życie 1 stycznia 2021 r., jednak 22 lipca br. Rada UE formalnie zatwierdziła opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów o sześć miesięcy. 

Tak zwany Pakiet e-handlu VAT ma na celu zwiększenie wzrost wymiany towarowej w handlu transgranicznym oraz poprawę konkurencyjności firm z Unii Europejskiej w stosunku do przedsiębiorstw spoza Wspólnoty. Wprowadza on nowy model rozliczeń VAT, z którym będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy działający na unijnym rynku e-commerce. 

Pierwotnie nowe przepisy miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Jednak jak uzgodniła Rada Unii Europejskiej 22 lipca, pakiet regulacji dla e-commerce wejdzie w życie dopiero 1 lipca przyszłego roku. Nowy termin podyktowany jest aktualnymi trudnościami poszczególnych państw członkowskich, związanymi z epidemią koronawirusa. Komisja Europejska zaproponowała już w maju br., by państwa członkowskie i przedsiębiorstwa miały więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad handlu elektronicznego z VAT i na implementację dyrektyw do przepisów krajowych. 

Jakie zmiany wprowadza Pakiet e-handlu VAT?

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, który sprzedaje online towary lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z fiskusem po nowemu. 

Będzie się to odbywać za pośrednictwem platformy OSS (stanowiącej odpowiednik portalu MOSS, w którym już dziś rozliczają się większe podmioty świadczące usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne). Przedsiębiorcy będą zobowiązani również do składania na portalu co kwartał deklaracji podatkowych, w których będą wykazywać wartość swojej sprzedaży w poszczególnych państwach UE. Podatek od takich transakcji będzie płacony według stawek VAT obowiązujących w kraju konsumenta.

Rejestracji na platformie będą musieli dokonać również internetowi sprzedawcy towarów o wartości do 150 euro, importowanych wcześniej spoza UE. Obowiązek naliczenia podatku VAT oraz jego zapłaty w systemie OSS będzie ciążył na sprzedającym. Zniesione zostanie również zwolnienie z VAT-u dla towarów o wartości do 22 euro.

Fot. Pixabay/Tumisu/kreatikar/ArtsyBee

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty