Zmiany w płacy kierowców delegowanych w Belgii
Fot. Facebook.com/lokalepolitievoorkempen/

Zmiany w płacy kierowców delegowanych w Belgii

Od 1 stycznia 2023 r. w Belgii weszły w życie zmiany dotyczące delegowania kierowców - donosi hiszpańska organizacja przewoźników CETM powołując się na informacje z IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego).

Od 1 stycznia 2023 r. w Belgii weszły w życie zmiany dotyczące delegowania kierowców - donosi hiszpańska organizacja przewoźników CETM powołując się na informacje z IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego).

Zmiany w płacy kierowców delegowanych w Belgii
Fot. Facebook.com/lokalepolitievoorkempen/

Z początkiem tego roku zmodyfikowany został system klasyfikacji kierowców delegowanych do Belgii. Zgodnie z nim istnieją teraz cztery poziomy, które są ustalane na podstawie pracy wykonywanej przez kierowców delegowanych na terytorium Belgii. W oparciu o nie określana jest wysokość wynagrodzenia za pracę w tym kraju.

By określić poziom, należy skorzystać z utworzonej w tym celu platformy i odpowiedzieć na zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczące zadań realizowanych przez kierowcę na terytorium Belgii. Brane są pod uwagę m.in. liczba dostaw, rodzaj uprawnień kierowcy, wymagane umiejętności, wiedza techniczna lub prawna czy też kwestia załadunku, dodatkowych zadań i wysiłku fizycznego podczas pracy.

Następnie serwis sam ustala poziom w oparciu o kilkanaście różnych parametrów, podając wynagrodzenie za godzinę dla każdego konkretnego przypadku – donosi CETM.

Stawki wynagrodzenia kierowców delegowanych do Belgii wynoszą:

1 poziom – 13,85 euro za godzinę

2 poziom – 14,336 euro za godzinę

3 poziom – 14,5025 euro za godzinę

4 poziom – 14,6699 euro za godzinę.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)