KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Podobnie jak magazynowanie, efektywność transportu nabiera coraz większego znaczenia. Głównym powodem jest handel elektroniczny z dużą ilością paczek, ale także niski wskaźnik wykorzystania ładowności w transporcie i większy nacisk ze strony agencji rządowych ze względu na zmiany klimatu. Podsumowując, transport drogowy jest odpowiedzialny za około 20 procent całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie, przy czym pojazdy ciężarowe stanowią jedną czwartą tych emisji (działania w dziedzinie klimatu UE).

Zarówno agencje rządowe, jak i społeczności naukowe zgadzają się, że duża część ciężkich pojazdów może zostać usunięta z sieci drogowej dzięki bardziej efektywnemu planowaniu, które zwiększa wskaźniki wykorzystania ładowności (Piecyk i McKinnon 2010).

Wydajność zależy od sposobu wykorzystania zasobów

Pisanie o biznesie transportowym w kategoriach ogólnych i globalnych jest prawie niemożliwe. Każdy rynek jest inny, głównie ze względów geograficznych i politycznych. W Szwecji, gdzie mieszkam, 80 procent tras transportowych jest krótszych niż 200 km a znaczną część towarów stanowią materiały budowlane (Szwedzkie Stowarzyszenie Firm Transportu Drogowego 2013)

Wydajność systemu transportowego zależy od sposobu wykorzystania zasobów. W Szwecji sektor transportu towarowego jest rozdrobniony, składa się głównie z małych operatorów powiązanych z firmami pośredniczącymi, które zajmują się sprzedażą i kontaktami z klientami. Większość innowacji w branży transportowej ma charakter techniczny, jak na przykład lepsze silniki i rodzaje paliwa. Nie widzieliśmy zmian organizacyjnych prowadzących do zmiany zachowania w biznesie. Jednym z ważnych powodów jest ambicja kupującego w zakresie transportu.

Handel elektroniczny i jego specjalne funkcje

Dla firm, które współpracują z e-commerce i omnichannel, transport jest bardzo „ciężkim” działem budżetu finansowego. Jest też jednym z najważniejszych narzędzi poprawy konkurencyjności dla firm zarówno pod względem kosztów, jak i obsługi klientów.

Informacja, przejrzystość i digitalizacja

Aby zorganizować transport z odpowiednią obsługą po konkurencyjnej cenie, najważniejszym czynnikiem jest poprawne złożenie zamówienia. Bardzo ważne jest, abyś miał ofertę zawierającą właściwe dane i abyś był całkowicie przejrzysty dla swoich potencjalnych dostawców transportu. Najczęstszym wyzwaniem w zamówieniach transportowych jest brak informacji. Jeśli potrzebujesz najlepszych cen i najlepszej obsługi dla swoich klientów, bezwarunkowym wymogiem jest informacja cyfrowa na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Ściśle i dokładnie współpracuj z firmą transportową

Jako kupujący musisz ściśle współpracować z firmami transportowymi. Buduj zaufanie i wysyłaj informacje na bardzo wczesnych etapach łańcucha dostaw. Musisz stworzyć też odpowiednie statystyki. Nie używaj „szacunków”, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Fakty są koniecznością.

Firmy odnoszące największe sukcesy ściśle współpracują z firmami transportowymi. Dokonują analizy sytuacji i często wykorzystują programy optymalizacji tras, aby symulować najbardziej opłacalne trasy przy najlepszej obsłudze. Bardzo ważne jest, abyś jako klient był na pierwszym miejscu w dziedzinie digitalizacji i posiadał systemy, które zbierają dane i mogą je wymieniać z firmami transportowymi w czasie rzeczywistym. W ten sposób możesz składać wiarygodne oferty i zamówienia transportowe.

Przyszłość to współpraca

Jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy bardziej złożoną współpracę między firmami transportowymi. Sektor transportu towarowego jest tak skomplikowany, że niezliczeni nadawcy i odbiorcy korzystają z szerokiej gamy pojazdów różnych właścicieli. Brakuje ujednoliconego modelu biznesowego dla usług transportowych z ogólną stosowalnością.

Uważam, że zobaczymy przełomowe modele biznesowe łączące różne sieci transportowe i przedsiębiorstwa, aby zwiększyć wskaźniki ładowności i zmniejszyć liczbę ciężkich pojazdów. W ten sposób opłacalność transportu będzie większa i dodatkowo wpłynie to pozytywnie na środowisko. Wyzwaniem jest obecnie brak digitalizacji zarówno w odniesieniu do nabywców transportu, jak i firm transportowych.

Roberth Karlsson jest ekspertem w dziedzinie logistyki i autorem roblogistic.com.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu