Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Tradycyjne zwolnienie z pracy powoli przechodzi o Lamusa. W dzisiejszym wydaniu ‚Dziennik Gazeta Prawna" poinformowano, że istnieje możliwość zwolnienia pracownika drogą elektroniczną wysyłając mu e-mail.

 

”Pracownik był zatrudniony w firmie na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Następnie został oddelegowany do wykonywania pracy za granicą. Jego pracodawca 14 czerwca 2006 r. faksem wysłał mu do hotelu, w którym mieszkał, wypowiedzenie umowy. Ten jednak powiadomił firmę, że od tego dnia do 23 czerwca 2006 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym pracodawca w kolejnym piśmie z 21 czerwca 2006 r. zmodyfikował początek biegu okresu wypowiedzenia, ustalając go na pierwszy dzień roboczy po zakończeniu zwolnienia chorobowego” – czytamy w ”Dzienniku Gazecie Prawnej”.
”Od wypowiedzenia pracownik odwołał się do sądu I instancji i zażądał odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Sąd I instancji zasądził więc od firmy na rzecz pracownika 15 tys. zł odszkodowania. Od wyroku firma odwołała się do sądu II instancji. Ten podzielił stanowisko sądu niższej instancji i oddalił apelację firmy, która następnie wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten wskazał, że minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na wypowiedzeniu umowy. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, ale pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym” – czytamy dalej.
”SN uznał, że doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest jednak skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 par. 1 k.p. (7 dni na odwołanie się do sądu od wypowiedzenia), ale jest też naruszeniem wymagania zachowania formy pisemnej, za co przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Sąd wskazał, że wypowiedzenie jest też skuteczne, jeśli pracownik otrzymał je pisemnie i wcześniej za pomocą e-mail. Może to jednak nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to w zwyczaju firmy i wyrażają na taką formę komunikacji zgodę obie strony. SN oddali skargę kasacyjną” – dodaje ”Dziennik Gazeta Prawna”.

Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu ”Dziennika Gazety Prawnej”, w artykule Artura Radwana pt. ”Firma może wypowiedzieć pracownikowi umowę e-mailem”.  
 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/394487,firma_moze_wypowiedziec_pracownikowi_umowe_e_mailem.html

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu