Zwrot na rynku nieruchomości. Inwestorzy stracili wiarę w galerie, boom na magazyny

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Zwrot na rynku nieruchomości. Inwestorzy stracili wiarę w galerie, boom na magazyny

Polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne przechodzi rewolucję. Nie jesteśmy jednak w tym kontekście samotną wyspą, a raczej częścią globalnego archipelagu, w którym nieruchomości handlowe zaczynają wyraźnie ustępować miejsca nieruchomościom magazynowym pod względem zainteresowania ze strony inwestorów.

Przez ostatnie 15 lat w nowoczesne nieruchomości handlowe oraz biurowe zainwestowano w Polsce odpowiednio 23,2 i 24,3 miliardy euro. W tym samym okresie swojego właściciela zmieniły nieruchomości magazynowe o wartości „tylko” 9,4 miliarda euro.

Nieruchomości handlowe przez lata stanowiły najważniejszą klasę aktywów i odpowiadały za około 40-50 proc. rocznego wolumenu transakcji w Polsce. Silny i stabilny wzrost gospodarczy wiązał się z bogaceniem się społeczeństwa, co przekładało się na wzrosty siły nabywczej konsumentów i tym samym obroty najemców handlowych. Polska, jako ponad 30-milionowy kraj z 32 miastami zamieszkałymi przez więcej niż 100 tys. mieszkańców, jest bardzo interesującą lokalizacją do inwestycji w nieruchomości handlowe.

Ekspansja magazynów

Magazyny stają się coraz ważniejsze i atrakcyjne. Kosztem innych nieruchomości. Pomimo wciąż bardzo dobrych, w skali europejskiej, wzrostów obrotów centrów handlowych, zainteresowanie centrami handlowymi zaczęło spadać po 2017, jako rezultat pogarszającej się sytuacji w tym sektorze w USA i UK. Od tamtej pory udział tego typu nieruchomości w ogólnym wolumenie corocznie spada, a jego miejsce zajmują magazyny, które po pierwszej połowie 2020 stanowią 40 proc. wolumenu.

źródło: Cushman & Wakefield

Nieruchomości magazynowe, jako produkt inwestycyjny, przez długi okres nie były postrzegane jako interesująca klasa aktywów, co miało swoje odzwierciedlenie zarówno w cenach, jak i liczbach transakcji. Rozwój infrastrukturalny i technologiczny naszego kraju wraz ze wzrostem sprzedaży internetowej oraz postrzeganie Polski jako ważnego ogniwa w łańcuchu dostaw i produkcji dóbr, doprowadziły jednak do znacznej poprawy percepcji nieruchomości magazynowych. Zaczęły być postrzegane jako interesująca alternatywa dla biur i centrów handlowych.

W minionej dekadzie magazyny stopniowo zyskiwały w oczach inwestorów, a w ciągu ostatnich 4 lat możemy mówić już o ogromnym wzroście zainteresowania i ponad miliardzie euro rocznie zainwestowanym w ten sektor.

Bieżący rok przyniesie przekroczenie kolejnej bariery. Po raz pierwszy w historii naszego rynku nieruchomości magazynowe o wartości ponad 2 miliardów euro zostaną sprzedane w ciągu jednego roku. I to pomimo COVID-19!

źródło: Cushman & Wakefield

Galerie do spotkań i zakupów. To wystarczy?

Pandemia, wbrew wstępnym negatywnym założeniom, nie zahamowała w znacznym stopniu aktywności na rynkach inwestycyjnych. Osiem tygodni marca, kwietnia i początku maja, kiedy to rynek wstrzymał oddech i skupił się na przedefiniowaniu strategii inwestycyjnej i podejścia do nowych realiów, były okresem niewielkiej aktywności inwestycyjnej.

Sytuacja ta zaczęła wracać do „normy” i wraz ze stopniowym otwieraniem europejskich gospodarek od czerwca widzimy znaczną poprawę zainteresowania dalszym inwestowaniem w nieruchomości komercyjne w Polsce. Co więcej, pandemia pogłębiła różnicę w zainteresowaniu nieruchomościami magazynowymi i handlowymi, co tylko wzmocni trend widoczny już od paru lat.

Centra handlowe wciąż spełniają ważną rolę w społeczeństwie. Nie są dziś już tylko miejscem zakupów, ale też spotkań i spędzania wolnego czasu. W dłuższej perspektywie pewne formaty nieruchomości handlowych okażą się jednak niedostatecznie atrakcyjne i nie przetrwają konkurencji z rosnącym na znaczeniu e-commerce. Inne natomiast będą nadal udowadniać swoje duże znaczenie dla konsumentów. Powinny więc wciąż stanowić interesujący produkt inwestycyjny. Aby to nastąpiło, musi opaść kurz po pandemii.

Z kolei dla nieruchomości magazynowych w Polsce najbliższe lata wyglądają obiecująco. Liczne światowe oraz regionalne trendy będę nadal zwiększać atrakcyjność aktywów magazynowych, logistycznych i produkcyjnych.

Fot. pixabay/TigerPak/public domain

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty