Care sunt consecințele legale ale neîndeplinirii unui contract de transport?

Puteți citi articolul în 4 minute

Care sunt consecințele legale ale neîndeplinirii unui contract de transport?

O mare parte a clienților apelează adesea la noi pentru că există o dispută cauzată nu doar de modul în care a fost executat ordinul de transport, ci și de faptul că nu există clarificări suficiente privind încheierea acestuia. 

Avem, de exemplu, cazuri în care transportatorii cer să fie despăgubiți pentru anularea unui ordin transport de către expeditor. Au dreptul la acest lucru?

Pentru a putea spune că un ordin de transport – sau, mai exact, un contract de transport – a fost încheiat, sunt necesare trei elemente esențiale:

  • Indicarea clară a traseului (punct de plecare – destinația finală)
  • Indicarea clară a încărcăturii 
  • Precizarea remunerației care trebuie plătită transportatorului pentru serviciul prestat, împreună cu termenele de plata.

Este important să notăm că dispozițiile legale nu precizează nicio formă particulară în care trebuie încheiat contractul de transport. Prin urmare, acesta poate fi încheiat în scris – fie pe format fizic (suport de hârtie), fie în format electronic, ambele fiind la fel de valide în fața legii.

Consecințele neîndeplinirii unui contract de transport încheiat între două părți 

De foarte multe ori se întâmplă ca un contract să se considere a fi încheiat chiar în timpul unei convorbiri telefonice între transportator sau expeditor, dar este întotdeauna indicat să aveți pregătită o forma scrisa a acestui contract pentru a fi semnata de ambele părți înainte de inițierea oricărei operațiuni de transport. 

De regulă, vă puteți retrage oricând din contract – aveți însă grija ca acest lucru, împreună cu condițiile și consecințele aferente să fie clar stipulat. 

Dacă însă în contract nu există nicio precizare asupra regulilor privind încetarea cooperării, se aplică regulile generale prevazute de Codul Civil, care stipulează că în cazul neîndeplinirii contractului: „Debitorul este obligat să repare prejudiciul rezultat din neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligației, cu excepția cazului în care executarea necorespunzătoare este o consecință a circumstanțelor pentru care debitorul nu este responsabil.” 

Această regulă se aplică atât transportatorului, cât și expeditorului, care poate solicita, de asemenea, despăgubiri în cazul anulării comenzii de către transportator.

Calcularea daunelor pentru anularea unei comenzi.

Merită să ne amintim că orice pagube invocate vor trebui demonstrate. Cuantumul prejudiciului se calculează în conformitate cu valoarea estimata (demonstrabil) a prejudiciului.

Mai trebuie notat că pentru a evalua legitimitatea cererii de despăgubire din cauza rezilierii nejustificate a contractului, valoarea totală a remunerației nu este în mod obligatoriu identică cu beneficiul pierdut. 

Aceasta înseamnă că daunele imputate expeditorului în cazul anulării unei comenzi de către acesta ar trebui să fie calculate în funcție de valoarea totală a transportului din care ar trebui să fie deduse toate costurile de transport (de exemplu remunerația conducătorului auto, costul combustibilului, taxele de trecere).

Aceasta înseamnă, de facto, că prejudiciul este profitul pur pe care transportatorul ar trebui să îl obțină în urma acestei operațiuni. 

Aș dori să vă avertizez că poziția prezentată mai sus privind calculul daunelor în cazul anulării unei ordonanțe este doar unul dintre conceptele care apar în deciziile judecătorești. Din păcate, instanțele nu au o poziție uniformă în această privință, iar decizia judecătorului exprimată în hotărâre se bazează, de obicei, pe circumstanțele individuale ale unui caz dat.

Foto: Wikimedia Commons

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole