Clarificări suplimentare privind regulile incluse în Pachetul Mobilitate; Întrebări și Răspunsuri
Foto: iStock

Clarificări suplimentare privind regulile incluse în Pachetul Mobilitate; Întrebări și Răspunsuri

Puteți citi articolul în 4 minute

Diana Pascal

Diana Pascal

04.03.2022

Diana Pascal

Diana Pascal

04.03.2022
Clarificări suplimentare privind regulile incluse în Pachetul Mobilitate; Întrebări și Răspunsuri
Foto: iStock

Pe fondul numeroaselor întrebări și neclarități care au apărut după intrarea în vigoare de facto a unor prevederi incluse în Pachetul Mobilitate, Comisia Europeană (CE) a elaborat un Ghid care include și o secțiune de Întrebări și Răspunsuri, prin care își propune să ofere clarificări pentru subiectele cel mai des dezbătute. 

Una din întrebările la care CE răspunde în cadrul acestui Ghid este aceea referitoare la modul în care regulile de detașare se aplică șoferilor independenți. 

În baza textului articolului 1 alineatul (2), se arată că Directiva (UE) 2020/1057 se aplică numai șoferilor angajați. 

La întrebarea dacă noile reguli se aplică transporturilor către Elveția, Regatul Unit și Spațiul Economic European, documentul precizează: „Directiva 96/71/CE se aplică în țările EFTA/SEE, deoarece a fost încorporată în Acordul SEE, în timp ce încorporarea Directivei (UE) 2020/1057 este încă în curs. În ceea ce privește Elveția, Directiva 96/71/CE se aplică în conformitate cu Acordul dintre Uniune și Elveția privind libera circulație a persoanelor. Directiva (UE) 2020/1057 nu face parte din acest acord.”

În ceea ce privește regulile aplicabile în Marea Britanie, documentul subliniază că ”Acordul de comerț și cooperare (TCA), Regatul Unit-UE stabilește reguli specifice privind detașarea șoferilor.”

Astfel, șoferii care efectuează operațiuni de cabotaj în Regatul Unit sunt considerați detașați în conformitate cu TCA.

De asemenea, conform TCA, şoferii angajați în cadrul companiilor de transport rutier de marfă, stabiliți în statele membre UE, care efectuează operațiuni de transport rutier către/dinspre Regatul Unit din/către toate statele membre UE, sunt scutiți de regulile de detașare (fără a aduce atingere statului membru de stabilire al UE și statului membru UE de încărcare/descărcare a mărfurilor). De exemplu, un șofer al unui operator român de transport care transportă mărfuri din Germania în Marea Britanie sau invers, este exceptat de la regulile de detaşare.

Făcând referire la respectarea perioadelor de lucru și odihnă ale angajaților, documentul vine cu următoarele clarificări:

În ceea ce privește controalele rutiere, noul alineat (6) din anexa I secțiunea A din directiva 2006/22/CE (…) impune statelor membre să ia în considerare că (…) timpul maxim săptămânal de lucru poate fi prelungit la 60 de ore numai dacă, pe parcursul a patru luni, media de 48 de ore pe săptămână nu este depășită (…). Având în vedere că, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, șoferii sunt obligați să prezinte doar înregistrările pentru ziua curentă și pentru ultimele 28 de zile (interval de timp care va fi extins la 56 de zile începând cu 31 decembrie 2024), iar tehnologia actuală (adică tahografele actuale) nu permite accesul la datele despre timpul de lucru pentru perioade suficient de lungi, inspectorii rutieri nu pot verifica conformitatea cu cerința respectării orelor de lucru pe perioade de la 4 la 6 luni.” – se mai arată în documentul CE

Referitor la documentele pe care un șofer angajat într-o operațiune de transport internațional este obligat să le prezinte în cazul unui control, CE oferă următoarea clarificare: 

Înțelegerea corectă a articolului 1 alineatul (11) ultimul paragraf din Directiva (UE) 2020/1057 este aceea că, pentru a stabili dacă un șofer este sau nu este considerat a fi detașat, în conformitate cu paragrafele 3 și 4 din articol, conducătorul auto are obligația de a pună la dispoziție, când i se solicită, documentele de transport internațional relevante și înregistrările tahografului.”

Astfel, autoritățile de control ale statelor membre nu pot solicita unui șofer alte documente suplimentare față de cele menționate în mod explicit la articolul 1 alineatul (11) litera (b) din Directiva 2020/1057 în vederea constatării respectării regulilor de detașare. 

Materialul integral poate fi consultat aici. 

Cele mai citite articole
comentarii (0)
Distribuie
comentarii (0)
Cele mai citite articole