40 euró visszatérítés. Meg lehet-e követelni az EU-s országokban lévő adósoktól?

A cikk olvasási ideje 3 perc

40 euró visszatérítés. Meg lehet-e követelni az EU-s országokban lévő adósoktól?

A szállítmányozási ágazatban különösen gyakran előfordul, hogy az adósok késedelmesen fizetik ki a fuvarköltségeket. A késedelmes fizetés elleni harc egyik eszköze a  törvény a fizetési határidőkről a kereskedelmi tranzakciókban. A célja a fizetési torlódások egyre elmélyülőbb problémájának megszüntetése, úgy, hogy eszközöket vezet be a fizetési késedelmek csökkentésére, valamint fegyelmező eszközöket, hogy rövid fizetési határidőket alkalmazzanak a felek. 

A törvény 10. cikke bevezet egy rendelkezést, amely a hitelezőt feljogosítja 40 euró visszatérítésre a kintlevőségek visszaszerzési költségeiből – minden esetben, ha a számla késedelemmel lett kifizetve. Ami fontos, az az, hogy a 40 euró összeg felszámítása felszólítás szükségessége nélkül történik, ami valóban könnyítést jelent a hitelezőknek, mivel további tevékenységet nem tesz szükségessé a részükről.

40 euró visszatérítés az EU más országaiban

A törvény a fizetési határidőkről a kereskedelmi tranzakciókban az 2011. február 16-i 2011/7/EU uniós irányelv magyar joganyagba való integrálását jelenti, amely kötelezett valamennyi tagállamot ezen előírások bevezetésére 2013. márciusáig.

Igy Németországban és Ausztriában a 40 eurós visszatérítésről szóló előírások belekerültek egyenesen a Polgári Törvénykönyvbe. Németországban ez a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – polgári törvénykönyv) 288. § 5 B. pontja, Ausztriában az UGB (Unternehmensgesetzbuch – Vállalati Törvény) 458. §.

Franciaországban az Uniós Irányelv a 2013-269 sz. 2013. március 29-i törvénnyel került bevezetésre, amely törvény 9. cikke így szól:

„Az állandó visszatérítés összege a kintlévőségek behajtásából 40 euró összegben került megállapításra.”

Luxemburgban a 2011/7/EU irányelv bevezetéséig a korábbi irányelvre épülő szabályozás volt érvényben a fizetési késedelmek elleni harccal kapcsolatban (2000/35/EK) és ez a törvény került módosításra és bevezetésre 2013. március 29-én. Belgium – 8 hónapos késéssel, de szintén átvette az irányelv előírásait a 2013. november 22-i törvénnyel.

A 40 eurós visszatérítés Bulgáriában is bevezetésre került (2014. december 18-i 426. sz. dekrétum, amely meghatározza a pénzügyi kintlévőségek kamatának meghatározásáról), Szloviákiában is (az 513/1991 sz. törvényt módosító 9/2013. sz. törvénnyel), valamitn Csehországban is (a Minisztertanács 351/2013 sz. rendeletének 3. §).

Nagy-Britanniában a visszatérítés nagysága függ a kintlévőségtől

Kicsit máshogy került rendezésre a visszatérítés kérdése Nagy-Britanniában. A módosító törvény 2013. március 15. napjáról (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) bevezetett egy állandó díjat a fizetési határidő túllépéséért, de annyiban eltér az irányelvben leírtaktól, hogy függ az adósság mértékétől. 999 fontnyi adósságig a visszatérítés mértéke 40 font, 1000 és 9999,99 font között magasabb, és 70 fontot teszi ki.

10.000 fontttól pedig – a visszatérítés összege 100 font. Ilyen megoldás lehetséges, mivel az Uniós Irányelv bevezette a lehetőséget, hogy olyan előírások szülessenek, amelyek kedvezőbbek a hitelező számára, mint amit az irányelv kimond.

Összefoglalás

Amint a fentiekből kiderül – 40 euró visszatérítést a számla kifizetésének késedelme miatt nem csak lengyel adósoktól, de külföldi adósoktól is követelhetünk. Figyelembe véve a szállítmányozási ágazat sajátosságait, amelyben egyre gyakrabban kötünk szerződéseket külföldi partnerekkel, nyugodtabbak lehetünk, hogy a késedelemért szankciókat bevezető szabályozás őrájuk is vonatkozik.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek