A legfontosabb változások 2021-ben a szállítmányozásban

A cikk olvasási ideje 10 perc

A legfontosabb változások 2021-ben a szállítmányozásban

Az útdíjak emelkedésén kívül az Európai Unió egyes országaiban a fuvarozási ágazatra idén egy sor változás vár a közúti közlekedés rendjéről szóló törvényekben, a fizetésekben, és a közúti áruszállításra vonatkozó szabályozásokban.

Minimálbér-emelés

Franciaország

2021 január 1-jével a minimális bruttó ürabér Franciaországban kb. 1%-t nő és 10,25 euró lesz (10,15 volt a 2020. januári emelés után). A havi bruttó javadalmazás összege kicsivel 1554 euró fölött van.

Néderland

A holland előírások értelmében a kollektív szerződések (az ún. CAO-k) a fuvarozási és logisztikai ágazatban csak a hollandiai fuvarozókat érintik, a külföldi fuvarozóknak a kiküldetésben járó járművezetők esetében a munkáért fizetendő általános minimálbért kell megfizetniük A törvényes (bruttó) minimálbér 2021-től egy 21 évesnél idősebb személy esetében 1648 euró havonta (388 euró hetente és 78 euró naponta).

Alább láthatók a minimális (bruttó) óradíjak, amelyek 2021-től érvényesek

  21 éves vagy annál idősebb munkavállaló 20 éves munkavállaló 19 éves munkavállaló 18 éves munkavállaló
36-órás munkahét 10,80 euró 10,24 euró 6,49 euró 5,40 euró
38-órás munkahét 10,24 euró 8,19 euró 6,14 euró 5,12 euró
40-órás munkahét 10,24 euró 7,78 euró 5,84 euró 4,86 euró

Németország

A Németország területén fuvart (kabotázst, nemzetközi fuvarozást lerakodással vagy felrakodással Németországban, hozzárakodással vagy részleges lerakodással az országban) végző járművezetők emeléssel számolhatnak 2021. elején. A fuvarozóknak pedig magasabb költségekkel kell számolnia a díjak emelkedése miatt.

Január 1-jén a minimálbér Németországban 9,50 euróra emelkedik óránként. A törvény által előírt minimális javadalmazást fokozatosan kell emelni bruttó 10,45 euróra óránként, a következő emelésre pedig már fél év elteltével kell számolni. 2021. július 1-jén ez az összeg 9,60 euró lesz. A következő minimálbér-emelésre Németországban 2022. január 1-jén kerül sor, akkor az óradíj mértéke 9,82 eurót fog kitenni. A fizetésemelés utolsó szakaszát 2022. július 1-jére tervezik, akkor a fizetés Németországban 10,45 euróra fog emelkedni óránként.

A közúti áruszállítást szabályozó előírások

Dánia és a kabotázs

Január 1-jével Dániában hatályba lép a járművezetők javadalmazásáról szóló új törvény, amelynek értelmében a minimálbérre vonatkozó előírások hatálya alá esnek a belföldi fuvart, kabotázstés a kombinált fuvarozás közúti részét Dániában végző kamionosok. Az előírások a külföldi fuvarozó cégekre és munkavállalóikra is vonatkoznak.

Ez azt jelenti, hogy a külföldi fuvarozók, akik kabotázst végeznek Dánia területén, ezekért a műveletekért a járművezetőknek az országos, a szállítmányozási szektorra érvényes kollektív szerződés értelmében kell óradíjat fizetniük (164,96 dán korona, vagyis kb. 7.500 forint).

A külföldi szállítmányozási cégekre a fenti fuvarokért való fizetés felszámításán kívül más kötelezettségeket is terheltek. Többek között a speciális kormányzati jegyzékbe való beiratkozásról van szó és a minimálbérrel érintett fuvar bejelentéséről.

A regisztráció elmulasztása, vagy a kabotázsművelet nem megfelelő bejelentése esetén a fuvarozó 10.000 dán koronányi bírsággal kell számolnia ((kb. 480.000 forint). Amennyiben azonban ellenőrzés közben derül ki, hogy a járművezető nem kapja meg a megfelelő díjazást a Dániában végzett kabotázsért, a büntetés jóval nagyobb lesz, azaz legalább 35.000 dán korona (kb. 1.700.000 forint).

Az új előírások nem vonatkoznak a nemzetközi fuvarokra és a 3,5 tonna alatti járművekkel végzett fuvarokra.

Új, speciális szállítmányozásra vonatkozó előírások Németországban

2021 január 1-jével Németországban hatályba lép a közúti közlekedés rendjéről szóló törvény (StVO) megújítása, vele együtt pedig a speciális fuvarokra vonatkozó előírásokat érintő változások(nehéz és túlméretes fuvarok). Az új német előírásoknak kedvezőtlen hatása van a külföldi fuvarozókra az egész ország területére vonatkozó állandó engedélyek tekintetében. Azok a külföldi cégek, amelyeknek nincs kirendeltsége Németországban, nem kaphatnak az egész országra kiterjedő állandó engedélyeket.

Ezen felül 2021. elejétől megváltozik az engedélyek megszerzésének dijának számolása, és hatalmas emelésekre kell számítani.

Új követelmények a teherautókkal kapcsolatban, és új tilalmak

A CB-rádió használatának tilalma Németországban

2020 közepén kellett volna hatályba lépnie a német CB-rádió használati tilalomnak (egészen konkrétan a kihangosító nélküli használatról van szó). Végül azonban tekintettel az ágazat határozott tiltakozására, beleértve az ágazati egyesületeket is, valamint tekintettel arra, hogy nincs elégséges hozzáférhetőség a technológiailag kellőképpen fejlett CB-rádió modellekhez, ami lehetővé tenné azok kéz nélküli használatát, a Bundesrat úgy döntött, hogy a tilalom végrehajtását elnapolja 2021. június 30-ig.

Franciaország és a teherautók jelölése

A francia belügyminisztérium olyan előírásokat készített elő, amelyeknek célja a gyalogosok, a kerékpárosok és a rollert használók védelme. Olyan kötelezettséget vezetnek be, hogy a teherautókat fel kell szerelni a holttérre figyelmeztető jelzésekkel. Az előírások ezek helyét is meghatározzák – láthatóknak kell lenniük oldalról és a jármű hátuljáról is.

Ez a kötelezettség azon tehergépjárművekre vonatkozik, amelyeknek az engedélyezett össztömege túllépi a 3,5 tonnát, és városokban közlekednek. 2021. elején kell kihirdetésre kerülnie a rendeletnek, amely pontosítja a jelzések elhelyezését a járműveken.

A kötelezettség nem teljesítéséért negyedik rendű szabálysértési bírság fog járni, akár 750 euró összegben, de az első 12 hónapban átmeneti időszak lesz érvényben. Ennek során az oldalsó és hátsó, holttérre figyelmeztető matricákkal rendelkező járművek vezetői, nem lesznek büntetve, ha a jármű nincs szigorúan az új normák szerint felszerelve.

Szigorúbb kibocsájtási normák Londonban

A Londoni Közlekedési Hivatal (Transport for London -TfL) tekintettel a koronavírus-járványra elnapolta a szigorúbb normák bevezetését a LEZ-övezetben (Low Emission Zone). Eredetileg idén október 26-án kellett volna hatályba lépnie a szigorúbb normáknak a londoni alacsony kibocsátású zónákban. Végül a határidőt eltolták 2021. március 1-ig.

A jelenlegi LEZ normák a jármű által kibocsájtott részecskeszám (PM) felső határát adják meg. A szigorított norma meghatározza a nitrogén-oxidok (NOx) határértékét egyes járművek esetében. A változások hatályba lépése után a tehergépjárműveknek meg kell felelnie az Euro VI kibocsájtási normáknak (NOx és PM) vagy napidíjat kell fizetniük a Nagy London (Greater London) területén való közlekedésért, amely a fővárosra és 32 városi közösségre terjed ki.

Március 1-jétől a régióba való behajtás esetén 3,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű járművel, amely nem felel meg az alábbi normáknak, díjat kell fizetni:

– amennyiben a jármű nem felel meg az Euro 6 (NOx és PM) normáknak, napi 100 fontos napidíjat kell fizetnie,

– amennyiben a jármű nem felel meg az Euro 4 normának (PM), napi 300 fontos díjat kell fizetnie.

A fenti változásokon kívül a követelményekhez nem alkalmazkodó fuvarozók büntetésének a módja is változik:

– 1.000 font összegű pénzbüntetést vezetnek be (amennyiben 14 napon belül befizetik, úgy 500 fontra csökken), az Euro 4-es normának megfelelő, de az Euro 6-os normának nem megfelelő 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek esetén;

– az újabb büntetés 2.000 font (amennyiben14 napon belül befizetésre kerül, úgy 1.000 fontra csökken), az Euro 4-es normának megfelelő, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek esetén, amelyek nem kerültek megfelelően regisztrálásra, és nem fizették meg a díjat.

Franciaország és a téli gumiabroncsokra vonatkozó előírások változása

A 2020. október 16-i, egyes járművek téli időszakban való felszereléséről szóló 2020-1264 sz. rendelet értelmében 2021. november 1-jétől a hegyvidékeken kötelező lesz a téli lánc vagy gumiabroncs. Eddig Franciaországban csak a megfelelő közúti jelzéssel ellátott utakon volt kötelező a hólánc, és csak akkor, ha azokat hó borította.

A hegyvidékeken fekvő 48 megye prefektusai (Alpok, Korzika, Francia-Középhelység, Jura, Pireneusok, Vogézek) összeállítják azon községek listáját, ahol kötelező lesz a járművek új felszerelése.

Az új előírások megkövetelik a könnyű haszonjárművektől, de a pótkocsi vagy félpótkocsi nélküli tehergépkocsiktól is, hogy 4 téli gumiabroncsuk legyen (M+S/MS/M&S jelzéssel) vagy a hólánc felszerelését két hajtott keréken. A pótkocsis vagy félpótkocsis tehergépjárművek esetében pedig olyan hólánc kell, amelyet legalább két hajtott kerékre lehet felszerelni, még akkor is, ha van rajtuk téli gumiabroncs.

Tehergépjárművek közlekedési tilalma

Éjszakai közlekedési tilalom az A12-n Tirolban

A tehergépjárművek éjszakai közlekedési tilalma a tiroli A12-es autópályán (Inntal Autobahn) alól volt néhány kivétel. Sajnos a felmentések hatályának ideje lejárt 2020. végén. Az éjszakai forgalomkorlátozásról van szó az A12-n Brennerben, amely mindkét irányban, az út 6. (Langkampfen mellett) és 90. kilométere (Zirl) között volt érvényben. Tehergépjárművekre vonatkozik, valamint csuklós járművekre 7,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömeg esetén, és a olyan pótkocsis tehergépjárművek és önjáró mezőgazdasági gépekre, amelyeknek a teljes engedélyezett össztömege meghaladja a 7,5 tonnát.

Az évszaktól függően az említett járművek nem használhatják az útvonalat az alábbi órákban:

– májustól októberig 22 óra és reggel 5 óra között munkanapokon, és 23 órától reggel 5 óráig vasár- és ünnepnapokon,

– novembertől áprilisig, 20 óra és reggel 5 óra között munkanapokon, és 23 órától reggel 5 óráig vasár- és ünnepnapokon.

A helyi előírások (LGBl. 64/2010 a LGBl. 62/2016 szerinti szövegezésben) lehetővé tesznek bizonyos kivételeket. A tilalom alól kivételt élveztek az Euro 6-os normának megfelelő járművek (amennyiben a besorolást megfelelő jelöléssel jelöli az IG-L – kibocsájtási normák jelölésére vonatkozó rendelet értelmében). Ennek a kivételnek a hatálya azonban lejárt 2020. december 31-én.

  1. eleje óta az éjszakai forgalomkorlátozás alól egyedül az alábbiak élveznek kivételt:

– azok a fuvarok, amelyek túlnyomó része gyorsan romló élelmiszerből áll, amelynek fogyaszthatósága mindössze néhány nap, és a ciklikusan megjelenő nyomtatott anyagokból (újságok és folyóiratok) áll,

– a sürgős orvosi ellátás biztosításához elengedhetetlen fuvarok,

– élőállat-szállítás,

– az A12 és A13 autópályák infrastruktúrájának építéséhez és átépítéséhez szükséges fuvarok, a München-Verona vasútvonal bővítéséhez szükséges fuvarok, valamint a Brennesbasistunnel vasúti alagút építéséhez szükséges fuvarok.

– vontató, és közúti mentést végző járművek áthaladása,

– vasúti szállítás felrakodására vagy átrakodására irányuló fuvarok a Hallban és Wörglben található vasúti terminálokon, amennyiben az ilyen fuvar megfelelő dokumentummal igazolható.

Tilalmak a szennyezőknek

Idézzük fel, hogy a tiroli autópálya ugyanezen szakaszán (A12 Langkampfen és Zirl között mindkét irányban) közlekedési tilalom van érvényben a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű tehergépjárművek számára a legalacsonyabb kibocsájtási kategóriákban. Az Euro 0, 1, 2, 3 és 4 kategóriáknak megfelelő kamionokról van szó, 2021. január 1-től pedig az Euro 5-ösökről is.

Ez alól kivételt a kombinált fuvarozásban a vasúti felrakodást célzó fuvarok jelentenek (szükséges a megfelelő igazoló dokumentum):

– a Hall vasúti terminálhoz (behajtás csak keleti irányban, kihajtás csak nyugati irányban),

– a Wörgl vasúti terminálhoz (behajtás csak nyugati irányban, kihajtás csak keleti irányban).

Fotó: Bartosz Wawryszuk

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek