Az A1 tanúsítvány az egész EU-ban kötelező – a törvényszék ismét megerősítette

A cikk olvasási ideje 3 perc

Az A1 tanúsítvány az egész EU-ban kötelező – a törvényszék ismét megerősítette

Az Európai Unió Törvényszéke ismét megerősítette, hogy az A1 tanúsítvány kötelező érvényű dokumentum a társadalombiztosítással rendelkező intézmények számára az Európai Unió egész területén. Az A1 tanúsítvány igazolja, hogy a munkáltató a munkavállaló társadalombiztosítási díját megfizeti.

A külföldre kiküldött járművezetőknek muszáj rendelkezniük ezzel dokumentummal.

Az uniós szabályok alapján a több tagállamban tevékenységet folytató személy kizárólag egy tagállamban lehet biztosított.
A több tagállamban tevékenységet folytató személy társadalombiztosítására vonatkozó szabályokat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza

Az A1 – tanúsítványt a tagállam illetékes hatósága által kijelölt intézménynek kell kiadnia a 2004. április 29-i 883/2004 / EK a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkelyének 1. és 2. bekezdése szerint.

Magyar szabályozás

A lakóhely szerinti tagállam jogszabályai akkor alkalmazandóak, ha a munkavállaló tevékenységének jelentős részét a lakóhely szerinti tagállamban végzi.

A jelentős tevékenység akkor állapítható meg, ha a munkavállaló belföldön folytatott tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes munkaidő, illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. A megyei/fővárosi kormányhivatal az elmúlt 12 hónap és a következő 12 hónap várható magyarországi, illetve más tagállambeli tevékenységét vizsgálja.
– Alkalmazandó a lakóhely szerinti tagállam joga akkor is, ha a munkavállalót több vállalkozás foglalkoztatja és ezek székhelye több tagállamban található és ezen tagállamok közül egyik sem a lakóhely szerinti tagállam.
– Abban az esetben is a lakóhely szerinti tagállam jogát kell alkalmazni, ha a munkavállaló tevékenységét két vagy több tagállamban, az Unió területén kívül letelepedett (pl. kínai) munkáltató számára végzi – olvasható a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán.

A magyarországi foglalkoztató székhelye vagy a biztosított lakóhelye szerint illetékes  egészségbiztosítási szerv az A1 jelű igazolást legfeljebb egyszerre 24 hónapos érvényességgel adja ki, amely azonban kérelemre ismételten hosszabbítható a körülmények megváltozásáig vagy a tevékenység végéig.

Az A1 igazolás az erre rendszeresített – a www.oep.hu honlapon elérhető – nyomtatványon, illetve a szükséges adatokat és nyilatkozatokat tartalmazó kérelemmel igényelhető.

A Belu ügy

Az Európai Unió Törvényszéke azt vizsgálta, hogy a német Belu Dienstleistung ideiglenes foglalkoztatási ügynökség A1 tanúsítványt adott ki az alkalmazottaknak, akiket Franciaországba küldtek dolgozni. A helyi hatóságok szerint a 24 havi kiküldetési időszak túllépése esetén a francia munkajogot és a társadalombiztosítási rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ügy eljutott Strasbourgba. Az ügynökséget és ügyvezetését is megbírságolták. Belu az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a Colmari fellebbviteli bírósághoz, amely a jogszabály értelmezését kérte az Európai Unió törvényszékétől.

A Törvényszék egy hasonló ügyben (C-620/15 A-Rosa Flussschift) hozott ítéletére hivatkozott, amelyet tavaly áprilisban hoztak meg, és megerősítette az A1 tanúsítvány kötelező jellegét.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek