Az igazgatóság tagjainak felelőssége a német korlátolt felelősségű társaság a GmbH esetében

Az igazgatóság tagjainak felelőssége a német korlátolt felelősségű társaság a GmbH esetében

A cikk olvasási ideje 3 perc

Paul Reich

Paul Reich

03.02.2020

Paul Reich

Paul Reich

03.02.2020
Az igazgatóság tagjainak felelőssége a német korlátolt felelősségű társaság a GmbH esetében

Jellemzően megkérdezik az igazgatóság tagjának, a a Geschäftsführernek, vagyis az ügyvezetőnek feladatának ellátásáról kérdezősködnek, valamint arról, hogy az milyen következményekkel jár. A GmbH elnöke (Geschäftsführer) az, aki a társaság működéséhez szükséges kötő erejű döntéseket hozza, különösen azok esetében, ahol lehetőség van tévedésre, vagy gazdasági veszteségre – amely mindig személyes kockázatviseléssel jár.

A németországi ítélkezési gyakorlat értelmében 2018. július 14-i ítélet – II ZR 202/07), az ügyvezető hozhat jelentős üzleti kockázatot jelentő döntéseket, amennyiben előzetesen megszerzett minden tényszerű és jogi információt (pl. konzultált jogásszal és adótanácsadóval), és a döntést kizárólag ezek alapján hozza meg. Ellenkező esetben korlátlan felelősséggel tartozik.

Külső felelősség (a társaság tagjaival szemben)

  1. a) Elvárható igyekezet

Mindenekelőtt a társaság ügyeinek irányításával kapcsolatos igyekezet (a német korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény, a GmbHG 43. cikk) kiterjed valamennyi jogszabály alapvető betartására. Például a polgári jog, a kereskedelmi jog, a számviteli törvény, a monopóliumellenes törvény, a közigazgatási jog és a büntetőjog területén. Itt figyelembe kell venni ezen felül azokat a tevékenységeket, amelyeknek a célja azt biztosítani, hogy a cég dolgozói is betartják a fenti előírásokat. 

A GmbH ügyvezetője meg kell, hogy feleljen az „óvatos üzletember” szabványainak. Ez a kötelesség azt jelenti, hogy az ügyvezető felelősséggel tartozik az igazgatóság tagjai felé.

  1. b) A kötelezettségek megsértése

Munkája során az ügyvezetőnek védenie kell a cég érdekeit, mint annak a megbízottja, és tartózkodnia kell olyan tevékenységektől, amelyek a cégnek kárt okozhatnak.

GmbH ügyvezetőjének kötelességei

Általánosságban az ügyvezető kötelességei hat alapvető dologra terjednek ki:

– a törvények, az alapszabály, a társasági szerződés, a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés, az irányelvek, stb. betartása,

– az „óvatos üzletember” szabványának való megfelelés,

– a cég szervezésére és a munkavállalók felügyeletére kiterjedő kötelezettség,

– a társaság pénzügyeinek állandó felügyeleti kötelezettsége,

– lojalitási kötelezettség a tagok felé,

– a cég figyelmes irányításának kötelezettsége.

Az ügyvezető különleges kötelezettségei, amelyeknek megsértése személyes vagyoni felelősséggel járhatnak::

– csődeljárási kérelem be nem nyújtása a cég túlzott eladósodásának megállapítása esetén a GmbHG 64. § szerint,

– hamis pénzügyi beszámolók benyújtási tilalmának megsértése a GmbHG 43. § 3. bek. szerint.

Az ügyvezető személyes vagyoni felelőssége a társaság felé csak akkor kerül vizsgálatra, ha vétkesnek bizonyul azon kötelezettségek megszegésében, amelyek kárt okoznak az általa képviselt cégnek. Ezeket a követeléseket a csődeljárásban a csődbiztos jelenti be..

Ez a cikk nem jelent jogi véleményt, jogi értelmezést, és nem is jogi vélemény.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)
Legnépszerűbb cikkek