Szállítmányozási cég vezetése Németországban. 5 dolog, ami nem olyan rémes, mint amilyennek tűnik.

A cikk olvasási ideje 5 perc

Paul Reich

Paul Reich

04.04.2019
Szállítmányozási cég vezetése Németországban. 5 dolog, ami nem olyan rémes, mint amilyennek tűnik.

Azon gondolkodik, hogy szállítmányozási céget alapítson Németországban, de fél, hogy ennek a vezetése túlságosan nehéz, vagy komplikált lenne? Nem olyan bonyolult ez, mint aminek tűnik. Nézzünk meg tehát 5 kérdést, amelyek elűzhetik az álmot a szállítmányozó szeméről.

Sok szállítmányozó gondolkodik azon, hogy szállítmányozási céget alapítson Németországban. Az első, legfontosabb érv, hogy akkor nem vonatkozik rájuk a kabotázs tilalma. A német ágazati szervezetek legfrissebb jelentése szerint a szállítmányozási szektorban 2018 második negyedévében a kereslet szállítmányozási szolgáltatások iránt jelentős mértékben túllépett a helyi szállítmányozási szektor lehetőségein (figyelembe véve egyúttal a más országok szállítmányozási cégei által végzett kabotázst). Ennek következtében sok megbízás nem került teljesítésre, vagy teljesítésre került, de jelentős késéssel.

A törzstőke meglétének szükségessége

Ahhoz, hogy GmbH-t, azaz korlátolt felelősségű társaságot lehessen alapítani, 25.000 euró törzstőkével kell rendelkezni. Ez lehet pénzeszköz, de apport is. Ez a jogi forma a gazdasági kockázat korlátozására való – a tagokat csak a betétjük mértékéig terheli felelősség, a társaság pedig, mint jogi személy, maga felel a vállalt kötelezettségekért a cég vagyonával. A társaság lehet egyszemélyes (Ein – Mann – Gesellschaft) vagy többszemélyes.

A GmbH-ról szóló törvény reformja után a minimális törzstőke 25.000 eurót tesz ki. Ezt a tőkét a társaság megalapításakor kell befizetni. A pénzbetétek esetében a társaság bejegyzésére vonatkozó kérvényt csak akkor lehet benyújtani, ha minden betét legalább egynegyed részben be van fizetve, és a tőke összesen legalább 12.500 euró értékben. A befizetett, vagy dokumentált tőke jellemzően pénzeszköz formájában van meg. Azt is tudni kell, hogy minden alapító tag felel a többi tag elmaradt befizetéseiért.

A készpénzbetétek mellett apport behozatalára is van lehetőség (pl. gépek, kintlévőségek, jogok és egyéb). A GmbH-törvény reformja után a cégbíróság csak azt vizsgálja az apport értékelése esetében, hogy nem történt-e „tényleges túlértékelés” az apportban a tagok részéről.

A GmbH alternatívája az UG. Az UG-t máshogy „mini-GmbH”-nak, vagy „1 euró társaságnak” is nevezik. Az UG a GmbH egy változata, azzal a különbséggel, hogy a törzstőke itt csak 1 eurót tesz ki.

Amennyiben UG formában folytatunk tevékenységet, nem szabad arról megfeledkezni, hogy a potenciális üzletfelek fel fognak figyelni erre a jogi formára, és kevésbé hitelt érdemlőként fogják kezelni a piacon. Nincs kizárva az sem, hogy nem fognak vele egyáltalán együttműködni, tartva a cég esetleges pénzügyi gondjaitól.

Német cégnek magyar elnök?

Szabály szerint nincs semmiféle korlátozás az alapítók vagy az igazgatótanács állampolgárságával kapcsolatban. Ez EU tagállamainak állampolgárainak könnyebb a dolga, mivel nincs szükségük munkaengedélyre vagy tartózkodási engedélyre.

Azonban a gyakorlatban azt lehet mondani, hogy a cégbíróság hozzáállása az igazgatótanács tagjának lakcíméhez az adott várostól függ. Elengedhetetlen tehát a konzultáció ebben a kérdésben a cégbírósággal.

Szállítmányozási engedély

A szállítmányozási cég vezetése Németországban engedélyhez kötött. Az a vállalkozó, aki szeretne szállítmányozási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet folytatni 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművekkel, belföldi szállítmányozási engedéllyel kell, hogy rendelkezzen („Erlaubnis für den Güterkraftverkehr”) valamint az EU-n belüli szállítmányozási engedéllyel („EU- Lizenz“). Az illetékes hivatalok adják ki ezeket a rendvédelmi hivatalok (Ordnungsamt) vagy a járási hivatalok (Landkreisgemeinde).

Azok a személyek azonban, akiknek van már szakmai tanúsítványa az Európai Unió más országában, mint például Magyarországon, elismertethetik Németországban (1071/2990 sz. EK-rendelet). Az elismerési folyamattal a Kereskedelmi és Iparkamarák (IHK) foglalkoznak.

Mi a helyzet a lízinggel?

Lehetséges bérbe adni egy magyar cégtől járműveket a GmbH-nak. Sok szállítmányozási vállalkozó, akik azon gondolkodnak, hogy szállítmányozási céget alapítanak Németországban, már jelentős flottával rendelkezik a magyar cégében. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy az egyes járművek ebből a flottából felhasználhatók-e a német cég tevékenységének keretén belül anélkül, hogy át kellene őket regisztrálni Németországba.

Nos, a lehetőség adott egy bérleti/kölcsönszerződés formájában a lengyel cég és a GmbH között. Azonban a lízingelt járművek esetében arra is figyelni kell, hogy a lízingszerződés megengedi‑e ezt. Amennyiben nem, akkor a lízingbe adóhoz kell fordulni a szerződés bővítése céljából a megfelelő engedéllyel.

A GmbH nevének ellenőrzése

A GmbH nevét szabadon lehet megválasztani, azaz még az úgynevezett fantázianevek is engedélyezett. Viszont az általános társasági törvény szerint a cégnévnek megkülönböztető jelleggel kell bírnia (nem lehet megtévesztő), valamint egy „korlátolt felelősségű társaság” toldalékkal (német nyelven), vagy az ennek megfelelő rövidítéssel. Követelmény a név előzetes egyeztetése a Kereskedelmi- és Iparkamarával (IHK).

Az IHK véleményt ad ki arról, hogy a cég engedélyezhető-e a német társasági törvény szerint, és hogy a cég neve nem félrevezető-e.

Photo: Bartosz Wawryszuk

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek