Mikor lehet megkezdeni a hetedik munkanapot? – Kérdeztek, én válaszolok 11. rész

A cikk olvasási ideje 6 perc

Mikor lehet megkezdeni a hetedik munkanapot? – Kérdeztek, én válaszolok 11. rész

Megkezdheti-e a hetedik munkaprogramot is a gépjárművezető, ha még azon a héten belül nem érte el a maximum vezetési időt, és még a hatodik nap végéig maradt néhány órája?

Előzetesen hadd jegyezzem meg, hogy a kérdező ebben a kérdésében munkaprogramot említ, amely számomra nehezen értelmezhető, de logikám szerint vélhetően a munkanapnak feleltethető meg. Máshogy nem nagyon van értelme a kérdésnek.

Induljunk ki abból, hogy a munkáltatónak az utazó munkavállalók, ideértve a gépjárművezetők esetében munkaidőkeretet kell megállapítania. A munkáltató a munkaidőkeretet a munkaszerződésben maximum 4 hónapra számított időtartamban határozhatja meg. A munkaidőkeretnek többek között az a lényege, hogy az utazó munkavállalóknak lehetősége van a gépkocsivezetőjének rugalmasabb foglalkoztatására, illetve munkavégzésére. Az ezzel kapcsolatos jogszabály szintén a már említett 1988-as évi I. Tv.: „18/C. § – 1, 2 és 3 bek.: A 18/A. §-ban említett munkavállalók esetében a munkáltatónak munkaidőkeretet kell megállapítania. A 18/A. § (1) bekezdésében említett munkavállalók esetében a munkáltató legfeljebb négy hónapos, kollektív szerződés legfeljebb hat hónapos munkaidőkeretet állapíthat meg.”

Számomra az esetből az derül ki, hogy egyéni gépjárművezetőt érint a kérdés, azonban az már nem derül ki, hogy milyen típusú gépjárművet vezet az adott személy, tehergépjárműről vagy buszról van-e szó. Erre tekintettel valóban nagyon összetett kérdést feszeget.

A helyes válaszhoz tovább kell gondolni a munkaidőkeret kitöltésének korlátait, vagyis, hogy egy héten belül hány napot és órát tölthet munkaidővel, illetve vezetési idővel, valamint a heti pihenőidő szabályait. Menjünk hát sorba, bár hadd jegyezzem meg, hogy itt most csak tőmondatokban magyarázom el a tényleg legeslegfontosabb alapdolgokat!

A hét alatt hétfőtől 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig terjedő időszakot kell érteni, amely a fuvarozási gyakorlatban eltérő. (Hadd jegyezzem meg, hogy ez is „megérne egy misét”, azaz, lehet még boncolgatni a hét fogalmát, és majd fogjuk is, mivel az előzőekben említett jogszabály a hét fogalmát így határozza meg: „a hét: a munkavégzés helye szerinti helyi időszámítás szerint, hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig terjedő időszak.” Vagyis, helyi időszámítás szerint kellene értelmezni, ami például érdekes problémát vet fel akkor, ha a gépkocsivezető Magyarországon kezdi a hetét, de Romániában fejezi be, ami viszont 1 időzónával arrébb van! Márpedig „a munkavégzés helye szerinti helyi időszámítás”-t említ a jog. Hm… Akkor nem mindegy, hogy még itthon végez, vagy már átmegy a határon? érdekes kérdés!)

Visszatérve a kérdésre, esetünkben azonnal a heti pihenőidő szabályainak értelmezéséből következtethetünk a munkanapok számára. A jogszabály kimondja, hogy a heti pihenőidőnek az előző heti pihenőidőtől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie. Egyszerűbben fogalmazva a heti munkanapok száma – kivéve a kétheti időszakot – nem haladhatja meg a 6 napot (144 órát). A napi vezetési idő pedig nem haladhatja meg a 9 órát, ugyanakkor lehetőség van heti két alkalommal azt 10 órára meghosszabbítani.

Tehát, az összeadott számítás azt mutatja, hogy a gépkocsivezető egy héten maximum 56 órát vezethet, ugyanakkor annak további együttes feltételeként rögzítenem kell, hogy adott héten belül az nem eredményezheti a heti maximális munkaidőlimit túllépését. Sajnos, sokan tévhitben vannak a napi munkaidőt illetően, ezért itt is ki kell hangsúlyozzam, hogy a napi munkaidő maximum 12 óra lehet, és nem lehet egy perccel, negyed, fél, háromnegyed vagy egy órával sem több. A maximális heti munkaidő pedig 60 órában határozható meg.

Nagyon fontos azt tudni, hogy a munkaidő több elemből tevődik össze, amit itt most nem részletezek, hiszen ezt más kiadványokban és oktatásokon részleteztük. A hivatkozott szabályok révén a gyakorlatban arra nagyon oda kell figyelni, hogy ha nem vezeti le a maximális óraszámot, azonban egyéb munkával kimerítette a heti munkaidő maximális óraszámát, akkor már nem vezetheti le adott héten a hiányzó vezetési időt, mert elértük a hétre meghatározott maximális munkaidőt. 

Megjegyezném még, hogy buszvezetők esetében gyakran egymást követő két hét alatti munkavégzésre kerülhet sor (nemzetközi buszos túrák egy csoporttal), amikor részükre az összes vezetési időt 90 órában korlátozza a jogszabály. További lényeges körülmény ebben az esetben, hogy figyelemmel kell lenni a heti pihenőidő szabályára és a kivételét szigorúan be kell tartani, hiszen ellenkező esetben megint csak nem kívánatos, súlyos bírsággal sújtható a gépkocsivezető.

Itt újra felhívom a figyelmet azon szabályokra, amelyek a heti rendszeres vagy a heti csökkentett pihenőidő tartamát illetve a kompenzálást szabályozza. Összességében azt az álláspontot képviselem, hogy a fennmaradó vezetési idő kitöltése érdekében szabálysértés nélkül a gépjárművezető nem kezdheti meg a hetedik munkanapot. A heti 6 munkanapon belül is csak akkor kezdheti meg a hiányzó idő levezetését, ha a heti munkaideje még nem érte el a megengedett 60 munkaórát. Ellenkező esetben a fennmaradó vezetési idő elvész.

Ha kérdésük van a munkaidő-számítással kapcsolatban, tegyék fel megjegyzésben vagy keressék szakértőnket, aki az aetr.hu szakmai vezetője.

Fotó: Earls37a/ Flickr

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek