Ukrajna minden fuvarozó számára kötelezővé tette a fuvarnyilatkozatok tételét

A cikk olvasási ideje 3 perc

Artur Lysionok

Artur Lysionok

16.11.2020
Ukrajna minden fuvarozó számára kötelezővé tette a fuvarnyilatkozatok tételét

Ukrajnában hatályba léptek a Vámtörvénykönyv módosított rendelkezései, amelyek értelmében az áruszállítók kötelesek Általános Fuvarnyilatkozatot tenni. Vonatkozik ez minden Ukrajna területén szállított árura, így a tranzitforgalomra is.

November 7-e óta nyilatkozatot kell tenniük azoknak a fuvarozóknak, akik áruszállítást végeznek Ukrajna határain keresztül, vagy az ukrán vámügynököknek, akik ezeknek a cégeknek a megbízásából tevékenykednek. Ezelőtt a Vámtörvénykönyv rendelkezései az illetékes vámszerv előzetes értesítését írták elő az áruk behozatali szándékáról. A tranzitban szállított rakományok esetében az előzetes bejelentés nem volt szükséges. Most a nyilatkozat hiánya az Ukrajna területére való behajtás megtagadásával fog járni.

A nyilatkozatot kizárólag digitális formában lehet majd megtenni, amit elektronikus aláírásnak kell hitelesítenie felhasználói fiók vagy API-interfész segítségével a www.cabinet.customs.gov.ua címen. Az Asmap szállítmányozói közösség beszámol arról, hogy amiatt, hogy a fuvarozóknak nincs elektronikus aláírása, az önálló nyilatkozattétel a vámszervek felé nem lesz lehetséges.

A nyilatkozatot az illetékes vámszervhez kell benyújtani azon a területen, ahol a határátkelő található, amelyen át az áru első körben szállításra kerül.

A fuvarnyilatkozatok megtételi határideje Ukrajna irányába

  1. Közúti szállítmányozás esetén:

– nem később, mint egy órával a rakomány első határátkelőhöz való érkezése előtt.

  1. Vasúti szállítmányozás esetén:

– 2 vagy több órát tartó szállítmányozás esetén – nem később, mint két órával a határátkelőre érkezés előtt,

– 2 óránál rövidebb ideig tartó szállítmányoás esetén – nem később, mint 1 órával a határátkelőre érkezés előtt.

  1. Tengeri szállítmányozás esetén:

– nem később, mint 4 órával a rakomány első határátkelőre való érkezése előtt,

  1. Folyami szállítmányozás esetén:

– nem később, mint 2 órával a határátkelőre való érkezés előtt,

  1. Légi szállítmányozás esetén:

– 4, vagy több órán át tartó szállítmányozás: nem később, mint 4 órával az átkelőre való érkezés előtt,

– 4 óránál rövidebb ideig tartó szállítmányozás: nem később, mint a repülőgép indulásának időpontjában.

A nyilatkozat száma automatikusan kirendelésre kerül a felhasználó fiókjában. Amennyiben a nyilatkozat az API-n keresztül kerül megtételre, a bejelentés rögzítésének számát a vámszerv a cégnek írt üzenet válaszában küldi meg. A vámszervek a nyilatkozatokat a bejelentéstől számított egy órán belül ellenőrzik.

Nem szabad nyilatkozatot tenni hadi felszerelés, levelek és képeslapok, hivatalos sportversenyek résztvevőinek sportszereinek szállításakor stb. A kötelezettség alól felmentést kap a tengeri, folyami és légi tranzit (amennyiben az Ukrajna vámterületén való tartózkodás során a szállítóeszközök nem állnak meg az ezen a területen található kikötőkben vagy repülőtereken).

Fotó: Wikimedia Commons

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek