TransInfo

Flickr/ ASunset Removals Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Baudos už sunkvežimio vairuotojo privertimą atlikti pakrovimą ar iškrovimą yra kosminės. Patikrinkite, kokia yra didžiausia suma

Pagal naujas Ispanijos taisykles vairuotojas negali atlikti pakrovimo ar iškrovimo (su tam tikromis išimtimis). Už naujo reikalavimo nesilaikymą gali būti skirta iki 18 tūkst. Eur bauda.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Nuo praėjusio penktadienio Ispanijoje uždrausta vairuotojams atlikti pakrovimo ar iškrovimo darbus. Pagal rugpjūčio mėn. Ispanijos teisės žurnale (BOE) paskelbtą dekretą, baudos už pakartotinį draudimo pažeidimą per 12 mėnesių nuo pirmojo pažeidimo, bus tris kartus didesnės už didžiausią standartinę bausmę.

Už pirmą naujų taisyklių pažeidimą (kuris priskiriamas prie labai šiurkščių pažeidimų) gresia nuo 4001 iki 6 000 Eur bauda. Pagal dekretą, už pakartotinį pažeidimą per 12 mėnesių nuo pirmojo pažeidimo gresia 6 001–18 000 Eur bauda.

Ispanijos įstatymai už tai, kad vairuotojas nesilaiko draudimo atlikti darbus rampoje baudžia sandėliavimo įmonę, klientą ir vežėją.

„Daroma prielaida, kad atsakomybė už šį nusižengimą tenka tiek įmonei, kurioje dirba vairuotojas, tiek vežėjui, ekspeditoriui, brokeriui ir gavėjui, kurie dalyvavo transporte“, – skaitome šių metų kovo mėn. dekrete.

Be to, Ispanijos vežėjų asociacijų federacija „Fenadismer“ atkreipia dėmesį, kad naujojo draudimo nesilaikymas pakrovimo ir iškrovimo centrų savininkams gali turėti rimtų pasekmių darbo saugai ir net baudžiamąsias pasekmes, jei pakrovimo ar iškrovimo metu įvyktų nelaimingas atsitikimas.

Draudimui taikomos išimtys

Naujieji Ispanijos teisės aktai atsižvelgiant į  vežimo pobūdį numato keletą išimčių. Tam tikrų rūšių transportuose vairuotojai gali atlikti pakrovimą ir iškrovimą.

„Šioms pervežimo operacijoms pervežimo įmonė turi gauti pakrovimo ar iškrovimo išmoką, kuri bus pridėta prie krovinio kainos, kad būtų padengtos su šiomis užduotimis susijusios išlaidos“, – pabrėžia „Fenadismer“.

Išimčių, kurioms netaikomas pakrovimo ir iškrovimo draudimas, sąrašas:

  • perkraustymo ir baldų sandėliavimo transportas (self storage),
  • transportas cisternose,
  • skaldų vežimas arba atliekamas savivarčiais arba transporto priemonėmis su kranais ar kitais transporto priemonei būdingais įtaisais, skirtais pakrovimo ir iškrovimo operacijoms,
  • transportas su mikroautobusais ir vilkikais skirtais pagalbai kelyje,
  • smulkių krovinių gabenimas tarp paskirstymo centro ir pardavimo vietos pagal teisės aktus, siuntų pristatymo paslaugos ir bet kokios kitos panašios paslaugos, susijusios su prekių siuntų, sudarytų iš nedidelio skaičiaus pakuočių, kurias galima lengvai iškrauti / pakrauti, surinkimu arba paskirstymu;
  • gyvų gyvūnų transportas, nepažeidžiant įsipareigojimų, nustatytų nuostatose dėl gyvūnų apsaugos juos vežant,
  • atvejai, kai tam tikras transporto rūšis reglamentuojančios taisyklės aiškiai numato kitaip atsižvelgiant į vairuotojo dalyvavimą.

Paantraštės